Jeremiah (30/52)  

1. <O návrate zajatého ľudu Božieho>Slovo, ktoré sa stalo od JeHoVaHa k Jeremiášovi povediac:
2. Takto hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov: Napíš si všetky slová, ktoré som ti hovoril, do knihy.
3. Lebo hľa, idú dni, hovorí JeHoVaH, že dovediem zpät zajatých svojho ľudu Izraela a Júdu, hovorí JeHoVaH, a navrátim ich do zeme, ktorú som bol dal ich otcom, a budú ňou vládnuť dedične.
4. <Najprv veľké súženie, potom oslobodenie>A toto sú slová, ktoré hovoril JeHoVaH o Izraelovi a o Júdovi.
5. Lebo takto hovorí JeHoVaH: Počujeme hlas trasenia, strachu, a že niet pokoja.
6. Nože sa pýtajte a vidzte, či porodí voľakde mužské pohlavie? Prečo potom vidím každého muža, že má svoje ruky na svojich bedrách ako žena, ktorá ide porodiť? A prečo obľadly všetky tváre na smrť?
7. Oj, lebo je to veľký deŇ, ktorému nebolo podobného, a je to čas súženia Jakobovho! Ale bude zachránený z neho.
8. A stane sa toho dňa, hovorí JeHoVaH Zástupov, že polámem jeho jarmo a shodím ho s tvojej šije a tvoje putá potrhám. A nebudú si ním viacej slúžiť cudzinci.
9. Ale budú slúžiť JeHoVaHovi, svojmu Bohu, a Dávidovi, svojmu kráľovi, ktorého im vzbudím.
10. <Bôh teší Jakoba, hoci jeho súženie bude veľké>A ty, môj služobníku, Jakobe, sa neboj, hovorí JeHoVaH, ani sa nedes, Izraelu! Lebo hľa, zachránim ťa z ďaleka i tvoje semeno zo zeme ich zajatia. A tak sa navráti Jakob a bude na pokoji a v bezpečí, ani nebude toho, kto by postrašil.
11. Lebo ja som s tebou, hovorí JeHoVaH, aby som ťa zachránil. Lebo učiním koniec všetkým národom, kam som ťa rozptýlil, avšak tebe neučiním konca, ale ťa budem kárať podľa súdu a nenechám ťa bez trestu cele iste.
12. Lebo takto hovorí JeHoVaH: Preveľké je tvoje skrúšenie, prebolestná tvoja rana od úderu.
13. Neni toho, kto by riešil tvoju pravotu, neni, kto by vytlačil a obviazal; neni tebe lieku, ktorý by vyhojil.
14. Zabudli na teba všetci, ktorí ťa milovali, nepýtajú sa po tebe, lebo som ťa zbil údermi nepriateľa, ukrutnou kázňou pre množstvo tvojich neprávostí, pre silu tvojich hriechov.
15. Čo kričíš nad svojím skrúšením? Čo pre svoju hroznú bolesť? Pre množstvo tvojich neprávostí, pre silu tvojich hriechov som ti to učinil.
16. Avšak preto všetci tí, ktorí ťa zožierajú, budú zožraní, a všetci tvoji protivníci, tí všetci pojdú do zajatia, a tí, ktorí ťa plienia, budú v plen, a všetkých tých, ktorí ťa olupujú, vydám v lúpež.
17. <Sláva uzdraveného Jakoba a jeho panovníka, Krista>Lebo ti priložím liek na tvoju boľavinu a uzdravím ťa od tvojich rán od úderu, hovorí JeHoVaH, pretože ťa volajú zahnanou hovoriac: To je dcéra Siona; nemá nikoho, kto by sa pýtal po nej.
18. Takto hovorí JeHoVaH: Hľa, dovediem zpät zajaté stánov Jakobových a zľutujem sa nad jeho príbytkami, a zase bude mesto vystavené na svojom návrší, a palác - chrám bude stáť na svoj spôsob.
19. A bude z nich vychádzať chvála a hlas veseliacich sa, a rozmnožím ich, a neubudne ich: oslávim ich, a nebudú malými chatrnými.
20. A jeho synovia budú jako kedysi a jeho shromaždenie bude stáť pevne pred mojou tvárou, a navštívim všetkých tých, ktorí ho utiskujú.
21. A jeho slávny bude z neho i jeho panovník vyjde z jeho stredu, a dám, aby sa priblížil, a pristúpi ku mne. Lebo kde kto je to, kto by v odvahe zaručil za svoje srdce, aby pristúpil ku mne? hovorí JeHoVaH.
22. A budete mi ľudom a ja vám budem Bohom.
23. Hľa, víchrica JeHoVaHova, prchlivosť vyšla, burácajúci víchor a zvalí sa na hlavu bezbožníkov.
24. Neobráti sa nazpät páľa hnevu JeHoVaHovho, dokiaľ neučiní a dokiaľ nevykoná úmyslov svojho srdca. V posledných dňoch porozumiete tomu.

  Jeremiah (30/52)