Jeremiah (28/52)  

1. <Falošný prorok Chananiáš>A stalo sa toho roku, na počiatku kraľovania Cedekiáša, judského kráľa, štvrtého roku, piateho mesiaca, že mi povedal Chananiáš, syn Azúrov, prorok, ktorý bol z Gibeona, v dome JeHoVaHovom, pred očami kňazov a všetkého ľudu a riekol:
2. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Polámal som jarmo babylonského kráľa.
3. Ešte dva roky a navrátim na toto miesto všetky nádoby domu JeHoVaHovho, ktoré pobral Nabuchodonozor, babylonský kráľ, z tohoto miesta a dopravil ich do Babylona.
4. I Jekoniáša, syna Jehojakimovho, judského kráľa, i všetkých prestehovaných Júdových, ktorí prišli do Babylona, navrátim na toto miesto, hovorí JeHoVaH, lebo polámem jarmo babylonského kráľa.
5. Vtedy povedal prorok Jeremiáš prorokovi Chananiášovi pred očami kňazov a pred očami všetkého ľudu, ktorí stáli v dome JeHoVaHovom,
6. a tedy riekol prorok Jeremiáš: Ameň! Nech tak učiní JeHoVaH; nech postaví a tak splní JeHoVaH tvoje slová, ktoré si prorokoval, že vraj JeHoVaH navráti nádoby domu JeHoVaHovho i všetkých prestehovaných z Babylona na toto miesto.
7. Avšak nože počuj toto slovo, ktoré ja teraz poviem v tvoje uši jako aj v uši všetkého ľudu.
8. Proroci, ktorí boli predo mnou a pred tebou od veku prorokovali o mnohých zemiach a proti veľkým kráľovstvám čo do vojny, nejakej pohromy alebo moru,
9. prorok, ktorý prorokuje o pokoji, keď sa dostanoví slovo toho proroka, vtedy sa pozná prorok, že ho poslal JeHoVaH vpravde.
10. Vtedy vzal prorok Chananiáš jarmo so šije proroka Jeremiáša a polámal ho.
11. A Chananiáš povedal pred očami všetkého ľudu: Takto hovorí JeHoVaH: Takto polámem jarmo Nabuchodonozora, babylonského kráľa, po dvoch rokoch so šije všetkých národov. A prorok Jeremiáš išiel svojou cestou.
12. Ale stalo sa slovo JeHoVaHovo k Jeremiášovi, keď už bol polámal prorok Chananiáš jarmo so šije proroka Jeremiáša, povediac:
13. Iď a povieš Chananiášovi: Takto hovorí JeHoVaH: Polámal si drevené jarmá, ale namiesto nich spravíš železné jarmá.
14. Lebo takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Dal som železné jarmo na šiju všetkých týchto národov, aby slúžili Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, a budú mu slúžiť, ba ešte i poľnú zver som mu dal.
15. A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Chananiášovi: Nože počuj, Chananiášu! Neposlal ťa JeHoVaH, ale ty robíš to, aby sa tento ľud nadejal na lož.
16. Preto takto hovorí JeHoVaH: Hľa, zaženiem ťa s povrchu zeme, zomrieš tohoto roku, pretože si hovoril to, čím by si odvrátil ľud od JeHoVaHa.
17. A tak zomrel prorok Chananiáš toho istého roku, siedmeho mesiaca.

  Jeremiah (28/52)