Jeremiah (20/52)  

1. <Pašchúr zbil Jeremiáša. Mágor-missábib>A keď počul Pašchúr, syn Immerov, kňaz, ktorý bol vojvodom, majúcim dozor v dome JeHoVaHovom, Jeremiáša prorokovať tieto slová,
2. vtedy zbil Pašchúr proroka Jeremiáša a dal ho do klady, ktorá bola v hornej bráne Benjaminovej, ktorá to brána bola v dome JeHoVaHovom.
3. A stalo sa nasledujúceho rána, keď vyviedol Pašchúr Jeremiáša z klady, že mu povedal Jeremiáš: Nenazval JeHoVaH tvojho mena Pašchúr, ale Mágor-missábib (* Strach-naokolo).
4. Lebo takto hovorí JeHoVaH: Hľa, dám ťa za postrach tebe i všetkým tvojim priateľom, a padnú od meča svojich nepriateľov, a tvoje oči budú hľadieť na to. A vydám i celého Júdu do ruky Babylonského kráľa, ktorý ich zajme a prestehuje do Babylona a pobije ich mečom.
5. Vydám i všetku hojnosť tohoto mesta i všetku jeho úsilnú prácu i všetky jeho drahocennosti, i všetky poklady kráľov Júdových vydám do ruky ich nepriateľov, a rozchvátajú ich, poberú ich a dopravia ich do Babylona.
6. A ty, Pašchúre, i všetci obyvatelia tvojho domu, pojdete do zajatia, a prijdeš do Babylona a tam zomrieš a tam budeš pochovaný, ty i všetci tvoji priatelia, ktorým si lživo prorokoval.
7. <Prorok úpi pre posmech a úklady. Oslavuje JeHoVaHa. Zlorečí dňu svojho narodenia>Nahováral si ma, JeHoVaHu, a dal som sa nahovoriť; bol si mocnejší ako ja a premohol si. Som za posmech každého dňa, každý z nich sa mi posmieva.
8. Lebo kedykoľvek hovorím, kričím. Násilie a zhuba! volám. Lebo mi je slovo JeHoVaHovo na potupu a na útržku každého dňa.
9. A povedal som: Nebudem ho spomínať ani nebudem viacej hovoriť v jeho mene. Ale je to v mojom srdci jako horiaci oheň, zavrený v mojich kostiach, a ustal som zdŕžať ani nevládzem.
10. Lebo som počul vravu mnohých; strach všade naokolo. Oznámte, a oznámime ho!- Všetci ľudia, s ktorými som žil v priateľstve a v pokoji, striehnu teraz na môj pád a hovoria: Možno, že sa dá zviesť, a zmôžeme ho a pomstíme sa na ňom.
11. Ale JeHoVaH je so mnou jako hrozný hrdina, a preto klesnú tí, ktorí ma prenasledujú, a nezmôžu; hanbiť sa budú veľmi, pretože nerobili rozumne; stydieť sa budú večným studom, ktorý nebude zabudnutý.
12. A, JeHoVaHu Zástupov, ktorý zkúšaš spravedlivého, ktorý vidíš ľadviny i srdce, nech vidím tvoju pomstu na nich, lebo tebe som zjavil svoju pravotu.
13. Spievajte JeHoVaHovi, chváľte JeHoVaHa, lebo vytrhol dušu biedneho z ruky zlostníkov! -
14. Nech je zlorečený deň, ktorého som bol splodený; deň, ktorého ma porodila moja matka, nech nie je požehnaný!
15. Zlorečený muž, ktorý zvestoval môjmu otcovi radosť povediac: Narodil sa ti syn, chlapec, pôsobiac mu veľkú radosť.
16. Nech je tem muž podobný mestám, ktoré podvrátil JeHoVaH a neželel, a nech počuje krik ráno a vojenný povyk v čas poludnia,
17. preto, že ma neusmrtil hneď od života matky, a moja matka by mi bola bývala mojím hrobom, a jej život by bol býval tehotný na veky.
18. Prečo som len vyšiel zo života matky, aby som videl trápenie a zármutok, a moje dni aby boli strávené v hanbe?!

  Jeremiah (20/52)