Jeremiah (16/52)  

1. <Bôh pošle smrť, hlad a smútok. Ľud sa pýta: Prečo?>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
2. Neber si ženy ani nemaj synov ani dcér na tomto mieste!
3. Lebo takto hovorí JeHoVaH o synoch a o dcérach, splodených na tomto mieste, jako aj o ich meteriach, ktoré ich porodily, a o ich otcoch, ktorí ich splodili v tejto zemi:
4. Pomrú prebolestnými smrťami, nebudú oplakávaní ani nebudú pochovaní, budú za hnojivo na tvári zeme, a pohynú mečom a hladom, a ich mŕtve telo bude za pokrm nebeskému vtáctvu a zemskej zveri.
5. Lebo takto hovorí JeHoVaH: Nevojdeš do domu smútku ani nepojdeš oplakávať ani ich nepoľutuješ! Lebo som odpratal svoj pokoj od tohoto ľudu, hovorí JeHoVaH, milosť a zľutovanie.
6. A pomrú veľkí i malí v tejto zemi, nebudú pochovaní, ani ich nebudú oplakávať ani sa nenarežú ani si nespravia za nich plešiny,
7. ani im nebudú lámať chleba pre smútok, aby potešili niektorého nad mŕtvym, ani ich nenapoja pohárom potešenia v smútku nad jeho otcom alebo nad jeho materou.
8. Ani nevojdeš do domu hodovania, aby si sadol s nimi jesť a piť.
9. Lebo takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, spôsobím to, aby umĺkol z tohoto miesta, pred vašimi očima a vo vašich dňoch, hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty.
10. <Divia sa, prečo by Pán trestal>A stane sa, keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová, že ti povedia: Prečo hovoril JeHoVaH proti nám všetko toto veľké zlé? A čo je naša neprávosť, alebo čo náš hriech, ktorým by sme zhrešili proti JeHoVaHovi, svojmu Bohu?
11. A povieš im: Preto, že mňa opustili vaši otcovia, hovorí JeHoVaH, a odišli za inými bohmi a slúžili im a klaňali sa im a mňa opustili a neostríhali môjho zákona.
12. Ale vy ste robili ešte horšie ako vaši otcovia, lebo hľa, každý chodíte za umienenosťou svojho zlého srdca nepočúvajúc na mňa.
13. Preto vás šmarím s tejto zeme na zem, ktorej ste neznali ani vy ani vaši otcovia, a tam budete slúžiť iným bohom vodne i vnoci, pretože vám nedám milosrdenstva.
14. <Bôh odplatí neprávosť, ale sa zase zľutuje>Preto hľa, idú dni, hovorí JeHoVaH, že sa už nebude viacej hovoriť: Ako že žije JeHoVaH, ktorý vyviedol synov Izraelových hore z Egyptskej zeme,
15. ale: Jako že žije JeHoVaH, ktorý vyviedol synov Izraelových hore zo zeme severa a zo všetkých zemí, do ktorých ich bol rozohnal. A dovediem ich zpät do ich zeme, ktorú som dal ich otcom.
16. Hľa, pošlem po mnohých rybarov, hovorí JeHoVaH, a vylovia ich, a potom pošlem po mnohých lovcov, a zlapajú ich so všetkých vrchov a so všetkých brehov a z rozsadlín skál.
17. Lebo moje oči hľadia na všeky ich cesty, nie sú ukryté predo mnou, ani ich neprávosť nie je skrytá pred mojimi očima.
18. Ale najprv im zaplatím dvojnásobne za ich neprávosť a za ich hriech, pretože poškvrnili moju zem mrcinou svojich hnusôb a svojimi ohavnosťami naplnili moje dedičstvo.-
19. JeHoVaHu, moja silo a moje pevnosť a moje útočište v deň súženia, k tebe prijdú národy od končín zeme a povedia: Naši otcovia zdedili iba lož a márnosť, a neni medzi tým niktoré, ktoré by prospelo.
20. Či si má človek spraviť bohov, ktorí predsa nie sú bohmi?
21. Preto hľa, spôsobím to, aby už poznali tento raz, spôsobím to, aby poznali moju ruku a moju hrdinskú silu, a poznajú, že moje meno je JeHoVaH.

  Jeremiah (16/52)