Isaiah (56/66)  

1. <Napomenutie činiť spravedlivosť. Zasľúbenie cudzincom>Takto hovorí JeHoVaH: Ostríhajte súd a čiňte spravedlivosť, lebo je blízko moje spasenie, aby prišlo, a moja spravedlivosť, aby sa zjavila!
2. Blahoslavený človek, ktorý to činí, a syn človeka, ktorý sa toho drží, ktorý ostríha sobotu, aby jej nepoškvrňoval, a ktorý ostríha svoju ruku, aby neučinila ničoho zlého!
3. Nech tedy nepovie syn cudzinca, ktorý sa pripojil k JeHoVaHovi, vraj doista ma oddelí JeHoVaH od svojho ľudu. Ani nech nepovie kleštenec: Hľa, ja som suchý strom!
4. Lebo takto hovorí JeHoVaH o kleštencoch, ktorí budú ostríhať moje soboty a vyvolia si to, čo sa mne ľúbi, a budú sa držať mojej smluvy:
5. Dám im vo svojom dome medzi svojimi múrami miesto a meno, lepšie nad synov a nad dcéry; dám mu večné meno, ktoré nebude vyhladené.
6. A synov cudzinca, ktorí sa pripoja k JeHoVaHovi, aby mu svätoslúžili a milovali meno JeHoVaHovo súc mu za služobníkov, každého, kto bude ostríhať sobotu, aby jej nepoškvrňoval, a tých, ktorí sa budú držať mojej smluvy,
7. tých všetkých dovediem na vrch svojej svätosti a obradujem ich v dome svojej modlitby; ich zápalné obeti a ich bitné obeti mi budú príjemné na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov.
8. <Hrozba slepým a nenasýtnym pastierom>Hovorí Pán JeHoVaH, ktorý shomažďuje zahnaných Izraelových: Ešte shromaždím k nemu, k jeho shromaždeným.
9. Vy, poľné zvieratá, všetky, poďte žrať, i všetky zvieratá v lese!
10. Jeho pozorujúci strážni sú slepí, všetci, koľko ich je; nevedia ničoho; všetci sú nemými psami, ktorí nemôžu brechať, blúznivci, lehniaci, ktorí milujú driemotu,
11. a pažraví psi, ktorí sa nevedia nasýtiť. A to sú pastieri, ktorí nevedia porozumieť! Všetci, koľko ich je, hľadia na svoju vlastnú cestu, každý na svoj vlastný zisk od svojho konca.
12. Poďte, hovoria, naberiem vína, a opijeme sa opojného nápoja, a bude zajtrajší deň ako tento, ba ešte o moho väčší.

  Isaiah (56/66)