Isaiah (54/66)  

1. <Bôh, manžel svojej cirkvi, zveľadí Sion a bude Pánom celej zeme>Prespevuj, neplodná, ty, ktorá nerodíš, jasaj a pokrikuj radostne, ty, ktorá nepracuješ k porodu, lebo viacej synov bude mať opustená, ako má synov tá, ktorá má muža! hovorí JeHoVaH.
2. Rozšír miesto svojeho stánu, a nech roztiahnu čalúny tvojich príbytkov; nezabraňuj! Roztiahni na dlhoko svoje povrazy a upevni svoje kolíky!
3. Lebo sa rozmôžeš napravo i naľavo, a tvoje semä bude dedične vládnuť národami, a pusté mestá osadia.
4. Neboj sa, lebo sa nebudeš hanbiť ani sa nestyď, lebo nebudeš rumenieť, pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti ani na potupu svojho vdovstva viacej nespomenieš.
5. Lebo tvojím manželom je tvoj učiniteľ; JeHoVaH Zástupov je jeho meno, a tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov, bude sa volať Bohom celej zeme.
6. Lebo JeHoVaH ťa povolá jako opustenú ženu ubolenú v duchu, a jako ženu mladosti, keď je odmietnutá, hovorí tvoj Bôh.
7. Na malú chvíľku som ťa opustil a v preveľkom zľutovaní ťa shromaždím;
8. v záplave hnevu skryl som na chvíľu svoju tvár pred tebou a vo večnej milosti zľutujem sa nad tebou, hovorí tvoj vykupiteľ JeHoVaH.
9. <Vernosť, pevnejšia ako vrchy. Sion slávne zbudovaný. Učení od Boha v pokoji>Lebo toto mi je ako pri vodách Noacha, keď som prisahal, že neprejdú viacej vody Noachove po zemi, tak som prisahal, že sa nerozhnevám na teba ani ťa nepokáram.
10. Lebo vrchy ustúpia a brehy sa pohnú so svojho miesta, ale moja milosť neustúpi od teba, a smluva môjho pokoja sa nepohne, hovorí tvoj zľutovník JeHoVaH.
11. Oj, ty strápená, zmietaná víchricou, nemajúca potešenia, hľa, ja položím tvoje kamene v ozdobné stibium a založím ťa na zafíroch.
12. A učiním tvoje cimbury z rubína a tvoje brány z kameňov karbunkula a všetko tvoje pomedzie zo vzácnych kameňov.
13. A všetci tvoji synovia budú učení od JeHoVaHa a hojnosť pokoja budú mať tvoji synovia.
14. Budeš pevne postavená na spravedlivosti a budeš ďaleko od útisku, lebo sa nebudeš báť, a od strachu, lebo sa nepriblíži k tebe.
15. Hľa, keby sa predsa niekto srotil proti tebe, nebude to odo mňa. Ktože sa srotí proti tebe? Padne pre teba.
16. Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý dýma na oheň z uhlia a vyrába zbrane podľa svojej práce; a ja som stvoril i zhubcu, aby kazil.
17. Niktorý nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí, a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov JeHoVaHových a ich spravedlivosť odo mňa, hovorí JeHoVaH.

  Isaiah (54/66)