Isaiah (46/66)  

1. <Pád Babylona. JeHoVaH je sám jediný Bohom>Bél klesol na kolená; k zemi sa zohýna boh Nébo. Ich modly sú pre zviera a hovädo. Modly, ktoré ste nosievali, sú naložené; bremenom sú a ťažia do ustania.
2. Zohly sa, na kolená klesly spolu; nevládaly vyslobodiť bremeno, lež i samy idú do zajatia.
3. Počujte mňa, dome Jakobov, a všetok ostatok domu Izraelovho, ktorí ste mnou pestovaní od života matky, ktorí ste nosení od narodenia.
4. A tak až do staroby ja ten istý, ba až do šedín ja ponesiem; ja som vás učinil a ja budem nosiť; ja ponesiem a vyslobodím.
5. Komuže ma pripodobníte a prirovnáte a komu ma primeriate, aby sme si boli podobní?
6. Tí, ktorí márnotratne sypú zlato z vreca a striebro vážia na váhe, najímajú zlatníka za mzdu, aby z toho spravil boha, pred ktorým kľakajú a klaňajú sa mu.
7. Vezmú ho na plece a nosia ho; potom ho postavia na jeho miesto, a stojí, neuhne so svojho miesta. Áno, ak niekto kričí na neho, neohlási sa, ani ho nezachráni z jeho úzkosti.
8. Pamätajte na to a zmužte sa! Pripustite si to, priestupníci, k srdcu!
9. Pamätajte na predošlé veci, dávne od veku, že ja som silný Bôh, a nie je viacej nijakého Boha, ani nieto podobného mne,
10. ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude na koniec, a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestaly, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všetko, čo sa mi len ľúbi,
11. ktorý zavolám dravého orla od východu, z ďalekej zeme muža svojej rady. Áno, ja som hovoril, aj to privediem, umienil som si, aj to učiním.
12. Počujte ma, vy urputného srdca, ďalekí od spravedlivosti!
13. Priblížil som svoju spravedlivosť, nie je ďaleko, a moje spasenie nebude meškať. Ale dám na Sione spasenie a Izraelovi svoju slávu.

  Isaiah (46/66)