Isaiah (39/66)  

1. <Posolstvo Merodachovo. Márnivá chlúba Ezechiášova>Toho času poslal Merodach Baladan, syn Baladanov, babylonský kráľ, Ezechiášovi list a dar, keď počul, že bol nemocný a že vyzdravel.
2. A Ezechiáš sa im radoval a ukázal im dom svojich klenotov, striebro i zlato, voňavé veci aj výborný olej, celú svoj zbrojáreň i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladoch; nebolo veci, ktorej by im nebol ukázal Ezechiáš vo svojom dome i v celom svojom panstve.
3. Potom prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Ezechiášovi a riekol mu: čo povedali tí mužovia a odkiaľ prišli k tebe? A Ezechiáš odpovedal: Prišli ku mne z ďalekej zeme, z Babylona.
4. A riekol: Čo videli v tvojom dome? A Ezechiáš povedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nieto ničoho v mojich pokladoch, čoho by som im nebol ukázal.
5. Vtedy riekol Izaiáš Ezechiášovi: Počuj slovo JeHoVaHa Zástupov!
6. Hľa, prijdú dni, že všetko, čo je v tvojom dome, a čo nashromaždili tvoji otcovia až do tohoto dňa, bude odnesené do Babylona, nezostane ničoho, vraví JeHoVaH.
7. Aj z tvojich synov, ktorí pojdú z teba, ktorých splodíš, vezmú niektorých, a budú komorníkmi v paláci babylonskeho kráľa.
8. Na to povedal Ezechiáš Izaiášovi: Dobré je slovo JeHoVaHovo, ktoré si hovoril. A ešte povedal: Lebo bude pokoj a pravda za mojich dní.

  Isaiah (39/66)