Isaiah (32/66)  

1. <Spravedlivosť v kráľovstve Kristovom>Hľa, kráľ bude kraľovať podľa spravedlivosti, a čo do kniežat, budú vládnuť podľa spravedlivého súdu,
2. a každý bude jako skrýša pred vetrom a jako úkryt pred prívalom, ako potoky vody v suchom kraji, ako tôňa ozrutnej skaly vo vypráhlej zemi.
3. A nebudú viacej zalepené oči vidiacich, a uši čujúcich budú bedlive pozorovať,
4. srdce náhlivých porozumie známosti, a jazyk zajakavých bude hovoriť rýchle a jasne.
5. Nebude sa viacej nazývať blázon šľachetným, ani skúpemu sa už nepovie štedrý.
6. Lebo blázon hovorí bláznovstvo, a jeho srdce pácha neprávosť robiac ošemetne a hovoriac proti JeHoVaHovi blud, aby vyprázdnil dušu lačného a spôsobil to, aby sa nedostalo nápoja smädnému.
7. A skupáň? Jeho nástroje sú zlé; myslí na mrzké veci, aby lživými rečami zkazil pokorných, i keď hovorí chudobný spravedlivý súd.
8. Ale šľachetný myslí na šľachetné veci, ktorý aj vždy bude stáť pri tom, čo je šľachetné.
9. <Júda spustošený, dokiaľ nebude vyliaty Svätý Duch>Vy, bezstarostné ženy, vstaňte, počujte môj hlas; hriešne ubezpečené dcéry, ušami pozorujte moju reč!
10. Za mnohé dni, ba roky sa budete triasť, hriešne ubezpečené; lebo zahynie oberačka, a spratávanie iných úrod neprijde.
11. Chvejte sa, bezstarostné; traste sa, hriešne ubezpečené! Vyzliecť sa, obnažiť sa a opásať vrecovinou bedrá!
12. Bijúc sa na prsia budú kvíliť nad ľúbeznými poliami, nad úrodným viničom:
13. na pôde môjho ľudu vzíde bodľač a tŕnie, áno, na všetkých domoch, v ktorých panovala veselosť, na plesajúcom meste.
14. Lebo palác bude opustený, lomoz mesta zanechaný; vysoká hradba Ofel a veža-pozorovateľňa budú za jaskyne až naveky, radosťou divých oslov, pastviskom stád,
15. dokiaľ nebude vyliaty na nás Duch z výsosti, a vtedy bude obrátená púšť na úrodné pole, a úrodné pole bude považované za les.
16. A tak bude prebývať súd na púšti, a spravedlivosť bude bývať na úrodnom poli.
17. A dielo spravedlivosti bude pokoj a službou spravedlivosti bude ticho a bezpečnosť až na veky.
18. A môj ľud bude bývať v bydliskách pokoja a v príbytkoch úplnej bezpečnosti a v bezstarostných obydliach odpočinku.
19. Ale prv bude padať ľadovec, až i sostúpi les, a do nízkosti bude snížené mesto.
20. Blahoslavení vy, ktorí sejete popri všetkých vodách, ktorí voľne púšťate nohu vola a osla!

  Isaiah (32/66)