Isaiah (24/66)  

1. <Kliatba zožerie zem: zrušili večnú smluvu>Hľa, JeHoVaH vyprázdni zem a spustoší ju, sprevráti jej tvár a rozptýli jej obyvateľov.
2. A bude kňaz ako človek z ľudu, pán ako jeho sluha, pani jako jej slúžka, predávajúci jako kupujúci, ten, kto si požičiava jako ten, kto vypožičiava, veriteľ ako dlžník.
3. Zem bude dôkladne vyprázdnená a bude dôkladne vyplienená, lebo JeHoVaH hovoril to slovo.
4. Smútiť a vädnúť bude zem; zomdleje a uvädne okruh sveta, zomdlejú vysokosti ľudu zeme,
5. pretože i tá zem je poškvrnená pod svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú smluvu.
6. Preto kliatba zožerie zem, a pykať budú tí, ktorí bývajú v nej. Preto budú horieť obyvatelia zeme, a zostane iba mizerný ľud, ale aj toho len málo.
7. Smútiť bude vínna šťava, zomdleje vinič, vzdychať budú všetci veselého srdca.
8. Odpočívať bude veselosť bubnov, prestane ruch rozpustile veselých, utíchne veselosť citary.
9. Nebudú piť vína pri speve; zhorkne opojný nápoj tým, ktorí ho pijú.
10. Skrúšené bude mesto zmätku; zavrený bude každý dom, aby nikto nevošiel.
11. Nárek bude na uliciach pre víno, zatemnená bude všetka radosť, odstehuje sa veselosť zeme.
12. Zostane v meste púšť, i brána bude potlčená v trosky.
13. <Ostatok chváli JeHoVaHa. Po vykonaných súdoch kraľuje JeHoVaH>Lebo tak bude prostred zeme, medzi národami, jako keď niekto dookola otlčie olivu, bude jako paberky, keď sa dokončí oberačka.
14. Tí, ktorí pozostanú, pozdvihnú svoj hlas a budú plesať: pre velebnosť JeHoVaHovu jasať budú až hen od mora.
15. Preto ctite a oslavujte JeHoVaHa v krajinách svetla, na východe, na ostrovoch mora meno JeHoVaHa, Boha Izraelovho.
16. Od najďaľšieho kraja zeme čujme piesne o kráse spravedlivého. A ja hovorím: Oj, ja biedny, hyniem, hyniem! Beda mi! Naverní robia neverne a šeredne robia neverní neverne.
17. Pachad, pachat a pach, (* Strach, jama a osídlo) na teba, obyvateľu zeme!
18. A stane sa, že ten kto bude utekať pred zvesťou strachu, padne do jamy, a ten, kto vylezie z jamy, bude lapený v osídlo, lebo prieduchy s výsosti sa otvoria, a budú sa triasť základy zeme.
19. Zem bude celá dolámaná; zem bude strašne dotrhaná; zem bude hrozne zmietaná;
20. potáckať a motať sa bude zem ako opilý a bude prenesená sťa koliba na noc, a jej prehrešenie sa ťažko doľahne na ňu, padne a viacej nepovstane.
21. A stane sa toho dňa, že JeHoVaH navštívi vojsko výsosti na výsosti i kráľov zeme na zemi.
22. A sobraní budú dovedna jako väzni do žalára a budú zavrení vo väzení, ale po mnohých dňoch budú zase navštívení.
23. Mesiac sa bude stydieť, a slnce sa bude hanbiť, lebo JeHoVaH Zástupov bude kraľovať na vrchu Sione a v Jeruzaleme a pred jeho starcami v sláve.

  Isaiah (24/66)