Isaiah (18/66)  

1. <Nepriateľ na juhu, pokorený, donesie JeHoVaHovi dar>Beda zemi šumiaceho zvuku krýdel hmyzu, ktorá je za riekami Kúša (* Kúš = Ethiopia);
2. panovníkovi i s jeho ľuďom, ktorý vysiela poslancov po mori, a na ľahkých loďkách z papierovej trsti po vodách. Len iďte, ľahkí poslovia rýchli, k vytiahnutému národu, vysokému čo do postavy, a uhladenému, strašnému ľudu vždycky, odkedy len je, a tak až doteraz; k národu rôznych zákonov a ktorý všetko šliape, ktorého zem poprerezávaly rieky.
3. A nože, všetci obyvetelia okruhu sveta a vy, ktorí obývate zem, keď pozdvihnú prápor na vrchoch, vidzte, a keď zatrúbia na trúbu, počujte!
4. Lebo takto mi povedal JeHoVaH: Upokojím sa a budem sa dívať zo svojho príbytku, ticho, jako za jasného kmitajúceho tepla na slnečnom svetle, a jako keď oblak rosy zvlažuje za horúčavy počas žatvy.
5. Ale isteže prv ako prijde žatva, keď sa rozvijú puky, a z kvetu budú ešte len dozrievajúce trpké bobule, vtedy poodrezuje révy nožami a odstráni úponky, poodtína.
6. A budú spolu zanechaní dravým vtákom vrchov a divej zveri zeme, a bude na tom letovať dravé vtáctvo cez leto, a všelijaká divá zver zeme bude na tom zimovať cez zimu.
7. V tom čase bude donesený dar JeHoVaHovi Zástupov od vytiahnutého ľudu uhladeného, od ľudu, strašného vždycky, odkedy len je, a tak až doteraz, od národa rôznych zákonov a ktorý všetko šliape, ktorého zem poprerezávaly rieky, donesený bude na miesto mena JeHoVaHa Zástupov, na vrch Sion.

  Isaiah (18/66)