Isaiah (12/66)  

1. <JeHoVaH piesňou spasených>A povieš toho dňa: Oslavujem ťa, JeHoVaHu, že si sa hneval na mňa, že sa odvrátil tvoj hnev, a potešil si ma.
2. Hľa, silný Bôh môjho spasenia, v ktorého budem dúfať a nebudem sa strachovať, lebo mojou silou a mojou piesňou je JaH-JeHoVaH a stal sa mi spasením.
3. Budete čerpať vodu s radosťou, z prameňov spasenia.
4. A poviete toho dňa: Oslavujte JeHoVaHa, vzývajte jeho meno, oznamujte medzi národami jeho skutky; pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno.
5. Spievajte JeHoVaHovi žalmy, lebo učinil preslávne veci; nech je to známe po celej zemi!
6. Jasaj a plesaj, obyvateľko Siona, lebo je veľký prostred teba, Svätý Izraelov!

  Isaiah (12/66)