Hosea (14/14)    

1. <Výzva Izraelovi navrátiť sa k JeHoVaHovi. Pán uzdraví ich odvrátenie a požehná ich>Navráťže sa, Izraelu, cele k JeHoVaHovi, svojmu Bohu, lebo si klesol pre svoju neprávosť.
2. Vezmite si so sebou slová pokánia a navráťte sa k JeHoVaHovi, povedzte mu: Odpusti všetku neprávosť a vezmi dobré, a za pokojné obeti budeme obetovať juncov, svoje rty.
3. Assúr nás nezachráni, nepojdeme na koňoch ani nepovieme viacej dielu svojich rúk: Náš Bôh; lebo len v tebe najde zľutovanie sirota.
4. Uzdravím ich odvrátenie, budem ich milovať dobrovoľne, lebo môj hnev sa obráti od neho.
5. Budem Izraelovi jako rosa, bude kvitnúť ako ľalia a zapustí svoje korene jako Libanon.
6. Jeho mládniky sa rozídu, a jeho nádhera bude jako nádhera olivy, a jeho vôňa bude jako vôňa Libanona.
7. Tí, ktorí sedia v jeho tôni, sa navrátia; oživia obilie, a sami budú kvitnúť ako vinič, ktorého pamiatka je ako pamiatka vína z Libanona.
8. Efraim povie: Čo ja mám ešte s modlami?! A ja vyslyším a budem pozorovať na neho. Ja som ako zelená jedľa; zo mňa sa najde tvoje ovocie.
9. Kto je múdry, nech porozumie týmto veciam, rozumný, nech ich pozná! Lebo cesty JeHoVaHove sú priame, a spravedliví pojdú po nich, ale priestupníci klesnú na nich.

  Hosea (14/14)