Hosea (12/14)  

1. <Výzva chytrému Jakobovi obrátiť sa>Efraim sa pasie na vetre a honí východný vietor; každého dňa množí lož a zkazu, a robia smluvu s Assúrom, olej sa nesie Egypťanovi.
2. Ale aj s Júdom má JeHoVaH pravotu, a chystá sa navštíviť neprávosť na Jakobovi podľa jeho ciest a odplatí mu podľa jeho skutkov.
3. V živote matky držal svojho brata za pätu a vo svojej mužnej sile kniežatsky zápasil s Bohom,
4. boril sa s anjelom a premohol; plakal a prosil ho pokorne; v Bét-ele ho našiel, a tam hovoril s nami.
5. Ale JeHoVaH je Bôh Zástupov, JeHoVaH je jeho pamiatkou.
6. A preto sa ty obráť k svojmu Bohu, ostríhaj milosrdenstvo a súd a očakávaj ustavične na svojho Boha.
7. Kramár-Kanaán, v jeho ruke sú falošné vážky, rád utiskuje.
8. A Efraim hovorí: Ale som zbohatol, nahľadal som si imania. V niktorej mojej práci mi nenajdú neprávosti, toho, čo by bolo hriechom.
9. Ale ja som JeHoVaH, tvoj Bôh, od čias Egyptskej zeme; ešte dám, aby si býval v stánoch ako za dní slávnosti.
10. A budem hovoriť prorokom a ja rozmnožím videnie a prorokmi budem hovoriť v podobenstvách.
11. Ak je Gileád ničomnou modlou, iba márnosťou sú tí, ktorí v Gilgale obetujú voly; aj ich oltáre sú jako hromady kamenia na záhonoch poľa.
12. Jakob bol utiekol na pole Arama, a Izrael slúžil za ženu a za ženu strážil stádo.
13. A prostredníctvom proroka vyviedol JeHoVaH Izraela hore z Egypta, a prorokom bol strážený.
14. Efraim popudzoval k prehorkému hnevu, a preto uvalí na neho jeho krvavé činy, a jeho Pán mu vráti jeho potupu.

  Hosea (12/14)