Haggai (1/2)  

1. <JeHoVaH karhá zanedbávanie stvby chrámu. Tresty za to>Druhého roku kráľa Dária, šiesteho mesiaca, prvého dňa toho mesiaca, stalo sa slovo JeHoVaHovo skrze proroka Haggea na Zorobábela, syna Šealtielovho, judského vojvodu, a na Jozuu, syna Jehocadákovho, najväčšieho kňaza, povediac:
2. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Tento ľud hovorí: Nie je toho čas prijsť, čas, aby sa staväl dom JeHoVaHov.
3. A stalo sa slovo JeHoVaHovo skrze proroka Haggea povediac:
4. Či je čas pre vás, aby ste vy bývali vo svojich vykladaných domoch, kým je tento dom pustý?
5. Preto teraz takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Priložte svoje srdce ku svojim cestám!
6. Sejete mnoho, ale snášate málo; jete, ale nemáte toľko, aby ste sa nasýtili; pijete víno, ale nemáte toľko, aby ste sa napili; obliekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zohrial, a ten, kto odkladá mzdu, odkladá do deravého vreca.
7. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: priložte svoje srdce ku svojim cestám!
8. Iďte hore na vrch, dopravte dreva, staväjte dom, a budem mať v ňom záľubu, a budem oslávený, hovorí JeHoVaH.
9. Hľadíte po mnohu, a hľa, je málo, a keď to vnesiete do domu, ja to rozfúknem. Prečo? hovorí JeHoVaH Zástupov. Pre svoj dom, že je pustý, a vy každý bežíte do svojho domu.
10. Preto sa pre vás zavrely nebesia, takže nedávajú rosy, a zem sa zavrela so svojou úrodou.
11. A zavolal som sucho na zem i na vrchy, na zbožie, na vínnu šťavu, na olej i na to, čo vydáva zem, na človeka i na hovädo i na všetku prácu rúk.
12. <Vodcovia i ľud poslúchnu>A poslúchol Zorobábel, syn Šealtielov, i Jozua, syn Jehocadákov, najväčší kňaz, i všetok ostatok ľudu na hlas JeHoVaHa, svojho Boha, i na slová proroka Haggea, tak ako ho poslal JeHoVaH, ich Bôh, a ľud sa bál tvári JeHoVaHovej.
13. Vtedy povedal Haggeus, osol JeHoVaHov, v posolstve JeHoVaHovom ľudu a riekol: Ja som s vami, hovorí JeHoVaH.
14. A JeHoVaH zobudil ducha Zorobábela, syna Šealtielovho, vojvodu Júdovho, i ducha Jozuu, syna Jehocadákovho, najväčšieho kňaza, i ducha všetkého ostatku ľudu, a tak prišli a konali dielo na dome JeHoVaHa Zástupov, svojho Boha.
15. dvadsiateho a štvrtého dňa, šiesteho mesiaca, druhého roku kráľa Dária.

      Haggai (1/2)