Habakkuk (1/3)  

1. <Žalosť nad neprávosťou zeme>Bremä, ktoré videl prorok Habakuk!
2. Až dokedy budem, JeHoVaHu, pokorne volať o pomoc, a nevyslyšíš? Kričím k tebe pre ukrutnosť, a nezachraňuješ.
3. Prečo mi dávaš vidieť neprávosť, a prečo sa dívaš na trápenie? Zkaza a ukrutnosť je predo mnou, a vziká spor, dvíha sa svár.
4. Preto zmeravel zákon, a súd nevychádza nikdy, lebo bezbožný obkľučuje spravodlivého; preto aj vychádza súd prevrátený.
5. <O príchode ukrutných Chaldejov za trest>Pozrite na národy, hľaďte a zhrozte sa bezradní, lebo vykonám dielo vo vašich dňoch, že mu neuveríte, keď sa budete rozprávať.
6. Lebo hľa, vzbudím Chaldejov, národ ľúty a rýchly, ktorý chodí na šíriny zeme, aby zaujal dedične príbytky, nie svoje.
7. Hrozný je a strašný; od neho vyjde jeho súd a jeho vznešenosť.
8. Jeho kone budú rýchlejšie ako pardovia, a budú ľútejší ako vlci večera; jeho jazdcov bude veľké množstvo, a jeho jazdci prijdú zďaleka; poletia ako orol, ktorý sa ponáhľa zožať.
9. Každý prijde na ukrutnosť; smer ich tvárí bude napred, a nasbiera zajatých ako piesku.
10. Ten sa vysmeje kráľom, a kniežatá mu budú za posmech; on sa vysmeje každej pevnosti, lebo nasype prachu a zaujme ju.
11. Vtedy prejde jako vietor, prekročí a previní sa; tá jeho sila bude jeho bohom.
12. <Žaloba, že súd má vykonať ďaleko bezbožnejší>či nie si ty od pradávna JeHoVaHu, môj Bože, môj Svätý? Nezomrieme! JeHoVaHu, postavil si ho na súd, a, Skalo, založil si ho trestať.
13. Si pričistých očí, než aby si hľadel na zlé, a nemôžeš sa dívať na trápenie. Prečo sa dívaš na vierolomných? mlčíš, keď pohlcuje bezbožný toho, kto je spravedlivejší od neho?
14. A učinil si ľudí jako ryby mora, jako plaz, ktorý nemá panovníka.
15. Všetko to vyťahuje na udici, tiahne to vo svojej sieti a sberá to do svojho vleku, preto sa raduje a plesá.
16. Preto obetuje svojej sieti a kadí svojmu vleku, lebo od nich je mastný jeho podiel a tučný jeho pokrm.
17. Či azda pre to bude vyprázdňovať svoju sieť a bude ustavične vraždiť národy a nezľutuje sa?

      Habakkuk (1/3)