Genesis (5/50)  

1. <Rodokmeň Adamov od Seta po Noacha>Toto je kniha rodov Adamových. V deň, v ktorý stvoril Bôh Adama, učinil ho na podobu Boha.
2. Muža a ženu ich stvoril a požehnal ich a nazval ich meno Adam (* Vidz kap. 1:26), v deň, v ktorý boli stvorení.
3. Adam žil sto tridsať rokov a splodil syna na svoju podobu a podľa svojho obrazu a nazval jeho meno Set.
4. A bolo dní Adamových po splodení Seta osemsto rokov, a splodil synov a dcéry.
5. A bolo všetkých dní Adamových, ktoré žil, deväťsto tridsať rokov, a zomrel.
6. A Set žil sto päť rokov a splodil Enoša.
7. A Set žil po splodení Enoša osemsto sedem rokov a splodil synov a dcéry.
8. A bolo všetkých dní Setových deväťsto dvanásť rokov, a zomrel.
9. A Enoš žil deväťdesiat rokov a splodil Kénana.
10. A Enoš žil po splodení Kénana osemsto pätnásť a splodil synov a dcéry.
11. A bolo všetkých dní Enošových deväťsto päť rokov, a zomrel.
12. A Kénan žil sedemdesiat rokov a splodil Mahalaléla.
13. A Kénan žil po splodení Mahalaléla osemsto štyridsať rokov a splodil synov a dcéry.
14. A bolo všetkých dní Kénanových deväťsto desať rokov, a zomrel.
15. A Mahalalél žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Jareda.
16. A Mahalalél žil po splodení Jareda osemsto tridsať rokov, a splodil synov a dcéry.
17. A bolo všetkých dní Mahalalélových osemsto deväťdesiatpäť rokov, a zomrel.
18. A Jared žil sto šesťdesiatdva rokov a splodil Enocha.
19. A Jared žil po splodení Enocha osemsto rokov a splodil synov a dcéry.
20. A bolo všetkých dní Jaredových deväťsto šesťdesiatdva rokov, a zomrel.
21. A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Matuzalema.
22. A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tristo rokov a splodil synov a dcéry.
23. A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov.
24. A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Bôh.
25. A Matuzalem žil sto osemdesiatsedem rokov a splodil Lámecha.
26. A Matuzalem žil po splodení Lámecha sedemsto osemdesiatdva rokov a splodil synov a dcéry.
27. A bolo všetkých dní Matuzalemových deväťsto šesťdesiatdeväť rokov, a zomrel.
28. A Lámech žil sto osemdesiatdva rokov a splodil syna.
29. A nazval jeho meno Noach (* Noach alebo Noe = Oddych) povediac: Tento nás poteší a oddýchneme si od svojho diela a od bolestí práce svojich rúk, od zeme, ktorej zlorečil JeHoVaH.
30. A Lámech žil po splodení Noacha päťsto deväťdesiatpäť rokov a splodil synov a dcéry.
31. A bolo všetkých dní Lámechových sedemsto sedemdesiatsedem rokov, a zomrel.
32. A Noachových bolo päťsto rokov, a Noach splodil Sema, Chama a Jafeta.

  Genesis (5/50)