Genesis (22/50)  

1. <Bôh zkúša Abraháma. Obetovanie Izáka>A stalo sa po tých udalostiach, že Bôh zkúšal Abraháma a riekol mu: Abraháme! Ktorý odpovedal: Hľa, tu som.
2. A riekol: Nože vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ, Izáka, a idi do zeme Morija a obetuj ho tam v zápalnú obeť na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem.
3. A Abrahám vstal skoro ráno, osedlal svojho osla a pojal so sebou dvoch svojich sluhov a Izáka svojho syna, naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom mu povedal Bôh.
4. Potom na tretí deň pozdvihol Abrahám svoje oči a uvidel miesto zďaleka.
5. A Abrahám povedal svojim sluhom: Zostaňte tu s oslom, a ja a chlapec pojdeme až tamto, a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám.
6. A Abrahám vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svojho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obidvaja spolu.
7. Vtedy povedal Izák Abrahámovi, svojmu otcovi, a riekol: Môj otče! A on odpovedal: Čo chceš, môj synu? A Izák povedal: Hľa, máme oheň i drevo, a kdeže je ovečka na zápalnú obeť?
8. A Abrahám riekol: Bôh si opatrí ovečku na zápalnú obeť, môj synu. A zase len išli obidvaja spolu.
9. A tak prišli na miesto, o ktorom mu povedal Bôh, a Abrahám tam postavil oltár a poukladal drevo. Potom poviazal Izáka, svojho syna, a položil ho na oltár na drevo.
10. A Abrahám vystrel svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna.
11. Ale tu zavolal na neho anjel JeHoVaHov z neba a riekol: Abraháme, Abraháme! Ktorý odpovedal: Tu som, Pane!
12. A riekol: Nevzťahuj svojej ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného.
13. A Abrahám pozdvihol svoje oči a videl a hľa, baran bol za ním chytený v kroví za rohy. A Abrahám pošiel, vzal barana a obetoval ho v zápalnú obeť miesto svojho syna.
14. A Abrahám nazval meno toho miesta: Jehova-jireh (* JeHoVaH-uvidí alebo opatrí), jako sa hovorí do dnes: Na vrchu JeHoVaHovom sa uvidí.
15. Vtedy zavolal anjel JeHoVaHov na Abraháma po druhé z neba
16. a riekol: Na seba samého som prisahal, hovorí JeHoVaH, lebo preto, že si učinil túto vec a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného,
17. požehnám, áno požehnám ťa a rozmnožiť rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude jako hviezd na nebi čo do počtu a jako piesku, ktorý je na brehu mora, a tvoje semeno zdedí bránu svojich nepriateľov,
18. a v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol na môj hlas.
19. Vtedy sa navrátil Abrahám ku svojim sluhom, a vstali a išli spolu do Bér-šeby. A Abrahám býval v Bér-šebe.
20. <Rodina Náchorova>A stalo sa po týchto udalostiach, že bolo oznámené Abrahámovi, hľa, vraj i Milka porodila synov Náchorovi, tvojmu bratovi,
21. Úca, jeho prvorodeného, a Búza jeho brata, a Kemuela, otca Aramovho,
22. a Kézeda a Chazó-va a Pildáša a Jidlafa a Betuela.
23. A Betuel splodil Rebeku. Týchto osem splodila Milka Náchorovi, bratovi Abrahámovmu.
24. A jeho ženina, ktorej bolo meno Reúma, tiež porodila, a to Tébacha a Gachama a Tachaša a Máchu.

  Genesis (22/50)