Genesis (16/50)  

1. <Historia Hagari. Narodenie Izmaela>Ale Sáraj, žena Abramova, mu nerodila, a mala dievku Egypťanku, ktorej bolo meno Hagar.
2. A Sáraj riekla Abramovi: Nože hľa, JeHoVaH ma zavrel, aby som nerodila; vojdi tedy k mojej dievke, ak by som azda od nej mala syna. A Abram poslúchol na hlas Sáraje.
3. Vtedy vzala Sáraj, žena Abramova, Hagar, Egypťanku, svoju dievku, po desiatich rokoch, ktoré býval Abram v zemi Kanaáne, a dala ju Abramovi, svojmu mužovi, za ženu.
4. A vošiel k Hagari a počala. A keď videla, že počala, zľahčila si svoju paniu vo svojich očiach.
5. A Sáraj povedala Abramovi: Moja krivda nech prije na teba! Ja som dala svoju dievku do tvojho lona, a teraz, keď vidí, že počala, zľahčená som v jej očiach. Nech JeHoVaH rozsúdi medzi mnou a medzi tebou!
6. A Abram povedal Sáraji: Hľa, tvoja dievka je v tvojej ruke; učiň jej to, čo je dobré v tvojich očiach. A Sáraj ju trápila, a utiekla od nej.
7. Potom ju našiel anjel JeHoVaHov pri prameni vody na púšti, pri prameni na ceste do Šúra.
8. A riekol: Hagar, dievko Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? A ona povedala: Utekám od tvári Sáraje, svojej panej.
9. A anjel JeHoVaHov jej riekol: Navráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku!
10. A zase jej riekol anjel JeHoVaHov: Veľmi rozmnožím tvoje semeno, takže nebude môcť byť spočítané pre množstvo.
11. A ešte jej riekol anjel JeHoVaHov: Hľa, tehotná si a porodíš syna a nazveš jeho meno Izmael (* Izmael=Bôh-počul), lebo JeHoVaH počul tvoje trápenie.
12. A bude to divoký človek; jeho ruka bude proti všetkým a ruka všetkých proti nemu, a bude bývať pred tvárou všetkých svojich bratov.
13. A nazvala meno JeHoVaHa, ktorý hovoril k nej: Ty si silný Bôh, ktorý vidíš, lebo riekla: Či ešte aj tu hľadím za tým, ktorý ma vidí?
14. Preto nazvali studňu: Studňa Živého, ktorý ma vidí. Hľa, je to studňa, ktorá je medzi Kádešom a medzi Báredom.
15. A Hagar porodila Abramovi syna. A Abram nazval meno svojho syna, ktorého porodila Hagar, Izmael.
16. A Abramovi bolo osemdesiatšesť rokov, keď mu porodila Hagar Izmaela.

  Genesis (16/50)