Genesis (11/50)  

1. <Babylonská veža. Zmätenie jazykov>A celá zem bola jedného jazyka a jednakých slov.
2. A stalo sa, keď sa rušali od východu, že našli rovinu v zemi Sineáre a bývali tam.
3. Vtedy povedali druh druhovi: Nože narobme tehiel a vypáľme ich v ohni. A tak im bola tehla miesto kameňa a zemská smola im bola miesto malty.
4. A povedali: Nože si vystavme mesto a vežu, ktorej vrch bude sahať až do neba. A učiňme si meno, aby sme neboli rozptýlení po tvári celej zeme.
5. Vtedy sostúpil JeHoVaH, aby videl mesto a vežu, ktoré staväli synovia človeka.
6. A JeHoVaH riekol: Hľa, je to jeden národ, a všetci majú jeden a ten istý jazyk, a toto je začiatkom toho, čo budú ďalej robiť; takto im teraz nebude prekazené v ničom z toho, čo si zaumienili robiť.
7. Nože sostúpme a zmiatnime tam ich jazyk, aby nerozumeli druh reči svojho druha.
8. A tak ich rozptýlil JeHoVaH odtiaľ po tvári celej zeme, a prestali staväť mesto.
9. Preto nazvali jeho meno Bábel (* Bábel=Zmätok), lebo tam zmiatol JeHoVaH jazyk celej zeme a odtiaľ ich rozptýlil JeHoVaH po tvári celej zeme.
10. <Rodokmeň Semov po Abraháma>Toto sú rody Semove. Semovi bolo sto rokov a splodil Arfaxada, dva roky po potope.
11. A Sem žil po splodení Arfaxada päťsto rokov a splodil synov a dcéry.
12. A Arfaxad bol živý tridsaťpäť rokov a splodil Šélacha.
13. A Arfaxad žil po splodení Šélacha štyristo tri rokov a splodil synov a dcéry.
14. A Šélach bol živý tridsať rokov a splodil Hébera.
15. A Šélach žil po splodení Hébera štyristo tri rokov a splodil synov a dcéry.
16. A Héber žil tridsaťštyri rokov a splodil Pélega.
17. A Héber žil po splodení Pélega štyristo tridsať rokov a splodil synov a dcéry.
18. A Péleg žil tridsať rokov a splodil Reu-va.
19. A Péleg žil po splodení Reu-va dvesto deväť rokov a splodil synov a dcéry.
20. A Reu žil tridsaťdva rokov a splodil Serúga.
21. A Reu žil po splodení Serúga dvesto sedem rokov a splodil synov a dcéry.
22. A Serúg žil tridsať rokov a splodil Náchora.
23. A Serúg žil po splodení Náchora dvesto rokov a splodil synov a dcéry.
24. A Náchor žil dvadsaťdeväť rokov a splodil Téracha.
25. A Náchor žil po splodení Téracha sto devätnásť rokov a splodil synov a dcéry.
26. A Térach žil sedemdesiat rokov a splodil Abrama, Náchora a Hárana.
27. A toto sú rody Térachove: Térach splodil Abrama, Náchora a Hárana, a Háran splodil Lota.
28. A Háran zomrel pred Térachom, svojím otcom, vo svojej rodnej zemi, v Úre Chaldejov.
29. A Abram a Náchor si vzali ženy; meno ženy Abramovej bolo Sáraj, a meno ženy Náchorovej bolo Milka, dcéra Háranova, ktorý bol otcom Milky a otcom Jisky.
30. A Sáraj bola neplodná; nemala detí.
31. A Térach pojal Abrama, svojho syna, a Lota, syna Háranovho, svojho vnuka, i Sáraj, svoju nevestu, ženu Abrama, svojho syna, a vyšli s nimi z Úra Chaldejov, aby išli do zeme Kanaána a prišli až do Chárana a bývali tam.
32. A bolo dní Térachových dvesto päť rokov, a Térach zomrel v Chárane.

  Genesis (11/50)