Ezra (1/10)  

1. <Cýrus prepustí ľud zo zajatia>Potom prvého roku Cýra, perzského kráľa, aby sa naplnilo slovo JeHoVaHovo z úst Jeremiáša, zobudil JeHoVaH ducha Cýra, perzského kráľa, a tak dal vyhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písmom týmito slovami:
2. Takto hovorí Cýrus, perzský kráľ: JeHoVaH, Bôh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi naložil, aby som mu vystavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku.
3. Preto, kto je kde medzi vami zo všetkého jeho ľudu, nech je jeho Bôh s ním, a nech ide hore do Jeruzalema, ktorý je v Judsku, a nech stavia dom JeHoVaHa, Boha Izraelovho; to je ten Bôh, ktorý je v Jeruzaleme.
4. A každému, kto pozostal, na ktoromkoľvek mieste, kde pohostíni, nech mu pomôžu ľudia jeho miesta striebrom a zlatom, majetkom a dobytkom popri dobrovoľnej obeti pre dom Boha, ktorý je v Jeruzaleme.
5. A tak povstaly hlavy otcov pokolenia Júdu a Benjamina a kňazi a Leviti, každý, ktorého ducha zobudil Bôh, aby išiel hore staväť dom JeHoVaHov, ktorý je v Jeruzaleme.
6. A všetci, ktorí bývali okolo nich, posilňovali ich ruky striebornými nádobami, zlatom, majetkom a dobytkom a drahocennými vecami krome všetkého toho, čo dali dobrovoľne.
7. A kráľ Cýrus vzal nádoby domu JeHoVaHovho, ktoré bol pobral Nabuchonodozor z Jeruzalema a bol ich dal do domu svojho boha.
8. A Cýrus, perzský kráľ, ich vydal skrze Mitredata, správcu pokladu, ktorý ich odčítal Šešbacarovi, judskému kniežaťu.
9. A toto bol ich počet: tridsať zlatých mís, tisíc strieborných mís, dvadsaťdeväť veľkých nožov,
10. tridsať zlatých pohárov, štyristo desať strieborných pohárov druhotriednych a iných nádob tisíc.
11. Všetkých nádob, zlatých a strieborných, bolo päť tisíc štyristo. Všetko to odniesol Šešbacar spolu vtedy, keď sa stehoval zajatý ľud z Babylona hore do Jeruzalema.

      Ezra (1/10)