Ezekiel (4/48)  

1. <Obľahnutie Jeruzalema. Ležanie prorokovo. Pečenie lajnom>A ty, synu človeka, vezmi si tehlu a polož ju pred seba a vyryješ na ňu mesto, Jeruzalem.
2. Dáš proti nemu obľahnutie a vystavíš proti nemu hradby a nasypeš proti nemu val a rozložíš proti nemu tábory vojska a postav proti nemu dobývajúcich baranov dookola.
3. A ty si vezmi železnú paňvu a postavíš ju ako železný múr medzi seba a medzi mesto a obrátiš pevne svoju tvár proti nemu, a bude obľahnuté, a obľahneš ho. To bude znamením domu Izraelovmu.
4. A ty si ľahni na svoj ľavý bok a položíš neprávosť domu Izraelovho naň; toľko dní, koľko budeš ležať na ňom, ponesieš ich neprávosť.
5. A ja ti dám roky ich neprávosti v počte dní, tristo deväťdesiat dní, a ponesieš neprávosť domu Izraelovho.
6. Keď tie dokončíš, ľahneš a budeš ležať na svojom pravom boku, po druhé, a ponesieš neprávosť domu Júdovho štyridsať dní; každý deň ti dávam za rok.
7. A proti obľahnutiu Jeruzalema obrátiš rázne svoju tvár a svoje obnažené rameno a budeš prorokovať proti nemu, proti Jeruzalemu.
8. A hľa, dávam na teba povrazy, a neobrátiš sa so svojho boku na druhý svoj bok, dokiaľ nedokončíš dní svojho obliehania.
9. A ty si vezmi pšenice, jačmeňa, bôbu, šošovice, pšena a viky a dáš to do jednej nádoby a pripravíš si z toho chlieb na počet dní, ktoré budeš ležať na svojom boku; tristo deväťdesiat dní to budeš jesť.
10. A tvojho pokrmu, ktorý budeš jesť, bude na váhu, dvadsať šeklov na deň. Od času do času ho budeš jesť.
11. Aj vodu budeš piť na mieru, šestinu hína; od času do času budeš piť.
12. A budeš to jesť pripravené jako jačmenný koláč, a budeš to piecť na lajne, ktoré vyšlo z človeka, pred ich očami.
13. A JeHoVaH riekol: Tak budú jesť synovia Izraelovi svoj chlieb nečistý medzi pohanmi, kam ich zaženiem.
14. Vtedy som povedal: Ach, Pane, JeHoVaHu, hľa, moja duša nie je ničím poškvrnená, a zdochliny a roztrhaného od zveri som nejedol nikdy, od svojej mladosti až doteraz, ani ešte nevošlo do mojich úst ohavné mäso poškvrnené.
15. A riekol mi: Vidz, dal som ti kravský trus miesto lajna človeka, a teda pripravíš svoj chlieb na tom.
16. A riekol mi: Synu človeka, hľa, ja polámem opornú palicu chleba v Jeruzaleme, a budú jesť chlieb na váhu a v starosti a vodu budú piť na mieru a v predesení,
17. aby mali nedostatok chleba a vody a desili sa druh s druhom a aby chradnúc vymizli pre svoju neprávosť.

  Ezekiel (4/48)