Ezekiel (35/48)  

1. <Proti Seiru je večné nepriateľstvo>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
2. Synu človeka, obráť svoju tvár proti vrchu Seiru a prorokuj proti nemu
3. a povieš mu: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, prijdem proti tebe, vrchu Seire, a vystriem na teba svoju ruku a obrátim ťa na pustinu a púšť.
4. Tvoje mestá obrátim na spustošeninu, a ty budeš pustinou a zvieš, že ja som JeHoVaH.
5. Preto, že máš večné nepriateľstvo a vydávaš synov Izraelových moci meča v čase ich nešťastia, v čase vrcholnej neprávosti, ktorou už bude koniec,
6. preto jako že ja žijem, hovorí Pán JeHoVaH, že ťa pripravím na krv, a krv ťa bude stíhať. Ba hej, nenávidel si krvi, a krv ťa bude stíhať.
7. A obrátim vrch Seir na hroznú pustinu a vyplienim z neho toho, kto by išiel a vrátil sa cezeň,
8. a naplním jeho vrchy jeho pobitými; na tvojich brehoch a v tvojich dolinách a po všetkých tvojich potokoch budú padať pobití od meča.
9. Obrátim ťa na večné pustiny, a tvoje mestá už nebudú obývané, a zviete, že ja som JeHoVaH.
10. Preto, že hovoríš: Oba tie národy a obe tie zeme budú moje, a budeme tým vládnuť dedične, hoci tam bol JeHoVaH,
11. preto jako že ja žijem, hovorí Pán JeHoVaH, že učiním podľa tvojho hnevu a podľa tvojej závisti, podľa toho, čo si ty robil zo svojej nenávisti proti nim, a dám sa poznať medzi nimi, keď ťa budem súdiť.
12. A zvieš, že ja JeHoVaH som počul všetky tvoje rúhania, ktoré si hovoril proti vrchom Izraelovým, že vraj spustly, nám sú dané za pokrm.
13. A honosili ste sa proti mne svojimi ústami a hromadili ste svoje slová proti mne; ja som počul.
14. Takto hovorí Pán JeHoVaH: Keď sa bude radovať celá zem, vtedy ti ju učiním pustinou.
15. Jako sa ty raduješ nad dedičstvom domu Izraelovho, pretože spustlo, tak učiním tebe. Pustinou budeš, vrchu Seire, i celý Edom, celá Idumea, a zvedia, že ja som JeHoVaH.

  Ezekiel (35/48)