Ezekiel (15/48)  

1. <Neužitočné drevo viniča>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
2. Synu človeka, čo je viac drevo viniča než ktorékoľvek iné drevo? Čo jeho letorast, ktorý bol medzi stromami lesa?
3. Či sa vezme z neho drevo spraviť nejakú prácu? Či azda vezmú z neho klin zavesiť naň nejaký riad, akýkoľvek?
4. Hľa, dáva sa na oheň, aby ho strávil. Oheň strávil oba jeho konce, a jeho prostredok ohorel, či sa hodí na nejakú prácu?
5. Hľa, keď bolo neporušené, nespravila sa z neho práca, čím menej potom, keď ho strávil oheň, alebo keď ohorelo, spraví sa ešte z neho nejaká práca!
6. Preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Ako drevo viniča medzi drevom lesa, ktoré som oddal ohňu, aby ho strávil, tak som oddal obyvateľov Jeruzalema.
7. A obrátim svoju tvár proti nim; z jedného ohňa vyšli, a druhý oheň ich strávi, a zviete, že ja som JeHoVaH, keď postavím svoju tvár proti nim.
8. A obrátim zem na pustinu, pretože sa dopúšťali nevernosti, hovorí Pán JeHoVaH.

  Ezekiel (15/48)