Ezekiel (12/48)  

1. <Spurný dom. Prorok sa obrazne stehuje. I knieža pojde do zajatia; zem bude pustinou>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
2. Synu človeka, bývaš prostred spurného domu, ktorí majú oči na to, aby videli, ale nevidia; majú uši, aby počuli, ale nečujú, pretože sú spurný dom.
3. A ty, synu človeka, sprav si náradie stehovať sa a stehuj sa vodne pred ich očami a odstehuješ sa so svojho miesta na iné miesto pred ich očami, ak by azda videli, lebo sú spurný dom.
4. Vynesieš svoje náradie ako náradie, potrebné pri stehovaní, vodne, pred ich očami a ty vyjdeš večer pred ich očami, jako vychádzajú tí, ktorí sa stehujú do zajatia.
5. Pred ich očami si prebor stenu a vynesieš cez ňu.
6. Pred ich očami ponesieš na pleci, vynesieš za tmy, svoju tvár zakryješ, aby si nevidel zeme, lebo som ťa dal domu Izraelovmu za čudeso.
7. A učinil som tak, ako mi bolo prikázané. Vyniesol som svoje veci jako veci do prestehovania sa, vodne, a večer som si preboril stenu rukou, vyniesol som za tmy, na pleci som niesol pred ich očami.
8. Potom ráno stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
9. Synu človeka, či ti nepovedali dom Izraelov, ten spurný dom: Čo to robíš?
10. Povedz im: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Na knieža vzťahuje sa toto bremä v Jeruzaleme a na celý dom Izraelov, medzi ktorými sú aj oni.
11. Povedz: Ja som vaším čudesom; ako som učinil, tak sa učiní im, stehovať sa budú, pojdú do zajatia.
12. A knieža, ktoré je v ich strede, ponesie svoje veci na pleci za tmy a vyjde; preboria sa cez múr, aby ho vyviedli cezeň. Zakryje svoju tvár, pretože neuvidí svojím okom zeme.
13. A rozostriem na neho svoju sieť, a bude lapený do môjho vleku, a dovediem ho do Babylona, do zeme Chaldejov, ale jej neuvidí a tam zomrie.
14. A všetkých, ktorí sú vôkol neho, tú jeho pomoc, i všetky jeho hejná rozmecem vo všetky vetry a budem ich stíhať vytaseným mečom.
15. A tak zvedia, že ja som JeHoVaH, keď ich rozptýlim medzi národy a rozoženiem ich po rôznych krajinách.
16. A ponechám z nich nejaký malý počet mužov po meči, po hlade a po more, aby rozprávali všetky svoje ohavnosti medzi národami, kam prijdú, a zvedia, že ja som JeHoVaH.
17. A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
18. Synu človeka, svoj chlieb budeš jesť s chvením a svoju vodu budeš piť s trasením a so starosťou.
19. A povieš ľudu zeme: Takto hovorí Pán JeHoVaH o obyvateľoch Jeruzalema v zemi Izraelovej: Svoj chlieb budú jesť v starosti a svoju vodu budú piť v desení, aby spustla jeho, Jeruzalema, zem súc olúpená o svoju plnosť pre ukrutnosť všetkých tých, ktorí bývajú v nej.
20. Mestá, teraz obydlené, zpustnú, a zem bude púšťou, a zviete, že ja som JeHoVaH.
21. A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
22. Synu človeka, jaké to máte príslovie o zemi Izraelovej, že vraj dni sa preťahujú, a zahynie každé, nesplní sa niktoré videnie?
23. Preto im povedz: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Učiním to, že prestane to príslovie; nebudú ho viacej používať v Izraelovi; ale hovor im: Už sú blízko dni a blízko splnenie každého videnia.
24. Lebo už nebude nijakého videnia márneho ani pochlebného veštenia prostred domu Izraelovho.
25. Pretože ja som JeHoVaH; budem hovoriť slovo, ktoré budem hovoriť, a vykoná sa; nebude sa už viacej preťahovať, lebo za vašich dní, spurný dome, budem hovoriť slovo a vykonám ho, hovorí Pán JeHoVaH.
26. A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
27. Synu človeka, hľa, dom Izraelov hovoria: Videnie, ktoré on vidí, vzťahuje sa na mnohé dni, a prorokuje na ďaleké časy.
28. Preto im povedz: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Nepretiahne sa viacej niktoré z mojich slov; slovo, ktoré budem hovoriť, sa aj vykoná, hovorí Pán JeHoVaH.

  Ezekiel (12/48)