Exodus (5/40)  

1. <Pred faraonom>Potom prišli, Mojžiš a Áron, a riekli faraonovi: Takto hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov: Prepusti môj ľud, aby mi slávil slávnosť na púšti.
2. Ale faraon odpovedal: Kto je JeHoVaH, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izraela? Neznám JeHoVaHa ani neprepustím Izraela.
3. A riekli: Bôh Hebrejov sa stretol s nami. Nože nech ideme, prosíme, tri dni cesty na púšť a obetujeme JeHoVaHovi, svojmu Bohu, aby nedopustil na nás moru alebo meča.
4. A egyptský kráľ im povedal: Prečo vy, Mojžišu a Árone, chcete uvoľniť ten ľud od jeho prác? Iďte ku svojim robotám!
5. A faraon povedal ešte: Hľa, už teraz je mnoho ľudu v zemi, a zdržujete ich od ich robôt.
6. <Synom Izraelovým sa priťaží>A faraon prikázal toho dňa pohoničom, ktorí boli nad ľudom, a jeho úradníkom a povedal:
7. Nebudete viacej dávať ľudu slamy na robenie tehiel ako doteraz. Nech idú sami a sbierajú si slamu.
8. Ale ten istý počet tehiel, ktorý robili dosiaľ, im naložte i ďalej, neujmete ničoho z neho, lebo sú leniví a zaháľajú a preto kričia, poďme vraj a obetujme svojmu Bohu!
9. Nech ťažko dolieha robota na tých mužov, a nech pracujú v nej, aby nedbali na falošné slová.
10. A tak vyšli pohoniči ľudu a jeho úradníci a vraveli ľudu: Takto hovorí faraon: Nebudem vám dávať slamy.
11. Iďte sami, berte si slamu odtiaľ, kde najdete, lebo nič sa neujme z vašej práce.
12. Vtedy sa rozbehol ľud po celej Egyptskej zemi, aby trhal strnište miesto slamy.
13. A pohoniči ich nútili a vraveli: Vykonajte svoju prácu, každý deň to, čo ste povinní, jako vtedy, keď bolo slamy.
14. A úradníci synov Izraelových, ktorých ustanovili nad nimi pohoniči faraonovi, boli bití, a vraveli im: Prečo ste nevykonali svojej úlohy, ani včera ani dnes, tak aby ste boli spravili toľko tehiel ako driev?
15. A úradníci synov Izraelových prišli a kričali k faraonovi a vraveli: Prečo tak robíš svojim služobníkom?
16. Slamy sa nedáva svojim služobníkom a hovoria nám: Robte tehly! A hľa, tvoji služobníci sú bití, a tvoj ľud hreší.
17. A on povedal: Zaháľate, zaháľate, preto hovoríte: Poďme, obetujme JeHoVaHovi!
18. A tak teraz iďte, robte! A slamy sa vám nebude dávať, ale uložený počet tehiel dáte.
19. <Reptanie proti Mojžišovi a Áronovi>A úradníci synov Izraelových videli, že je s nimi zle, pretože im bolo povedané: Neujmete z počtu svojich tehiel, ktoré máte vystanoviť v ktorý deň.
20. A stretli Mojžiša a Árona, ktorí im stáli oproti, keď vychádzali od faraona,
21. a povedali im: Nech pohliadne na vás JeHoVaH a súdi, lebo ste zosmradili náš čuch v očiach faraonových a v očiach jeho služobníkov a dali ste meč do ich ruky, aby nás pobili.
22. A Mojžiš sa navrátil k JeHoVaHovi a povedal: Pane, prečo si učinil tak zle tomuto ľudu? Prečo si ma poslal?
23. Lebo odvtedy, odkedy som vošiel k faraonovi, aby som s ním hovoril v tvojom mene, robí zle tomuto ľudu, a vytrhnúť nevytrhol si svojho ľudu z jeho moci.

  Exodus (5/40)