Exodus (37/40)  

1. <Truhla svedoctva>A Becaleél spravil truhlu zo šittímového dreva, ktorá bola dva a pol lakťa dlhá, jeden a pol lakťa široká a tiež lakeť a pol vysoká.
2. Pokryl ju čistým zlatom zvnútra i zvonku a spravil jej zlatý veniec dookola.
3. A ulial jej štyri zlaté obrúčky na jej štyri uhly, a to dve obrúčky na jej jednej strane a dve obrúčky na jej druhej strane.
4. Spravil aj sochory zo šittímového dreva a pokryl ich zlatom.
5. A vovliekol sochory do obrúček na stranách truhly nosiť na nich truhlu.
6. A pokrývku spravil z čistého zlata. Dva a pol lakťa bola jej dĺžka a lakeť a pol jej šírka.
7. A spravil dvoch cherubov zo zlata, z kujného zlata ich spravil z oboch koncov pokrývky.
8. Jeden cherub bol z jedného konca a druhý cherub z druhého konca; z pokrývky, z jedného kusa s ňou spravil cherubov, z oboch jej koncov.
9. A cherubi mali roztiahnuté krýdla zvrchu zakrývajúc svojimi krýdlami pokrývku, a ich tvári boly obrátené jedna k druhej. Na pokrývku boly obrátené tvári cherubov.
10. <Stôl>Spravil aj stôl zo šittímového dreva. Dva lakte bol dlhý, lakeť široký a lakeť a pol vysoký.
11. A pokryl ho čistým zlatom a spravil mu zlatý veniec dookola.
12. A spravil mu obrubu, širokú na dlaň dookola, a jeho obrube spravil zlatý veniec dookola.
13. A ulial mu štyri obrúčky zo zlata a dal ich na štyri uhly, ktoré boly pri jeho štyroch nohách.
14. Obrúčky boly tesne pri obrube a boly ložiskami pre sochory na nosenie stola.
15. A spravil sochory zo šittímového dreva a pokryl ich zlatom, a boly na nosenie stola.
16. Tak spravil aj nádoby, ktoré boly na stole, jeho misy, jeho lyžice, jeho konvice a jeho čaše, ktorými sa lievala liata obeť, z čistého zlata.
17. <Svietnik>A spravil svietnik z čistého zlata, z kujného zlata spravil svietnik, jeho bedro i jeho driek; jeho kalíšky, jeho makovice a jeho kvety boly z neho.
18. Šesť ramien vychádzalo z jeho strán, tri ramená svietnika z jeho jednej strany a tri ramená svietnika z jeho druhej strany.
19. Tri kalíšky mandlovej podoby na jednom ramene, makovica a kvet, a tri kalíšky mandlovej podoby na druhom ramene, makovica a kvet. Tak spravil všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim zo svietnika.
20. Aj na samom svietniku boly štyri kalichy mandlovej podoby, jeho makovice a jeho kvety.
21. A makovica bola pod dvoma ramenami, tiež z neho, a makovica pod druhými ramenami z neho a makovica i pod tretími dvoma ramenami z neho; tak to spravil všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim z neho.
22. Ich makovice a ich ramená boly z neho. Celý bol z jedného kusa kujného zlata čistého.
23. Spravil i jeho sedem lámp a jeho štipce na čistenie i jeho dusítka z čistého zlata.
24. Z centa čistého zlata ho spravil i so všetkými jeho nádobami.
25. <Oltár na kadenie>A spravil oltár na kadenie zo šittímového dreva, lakeť dlhý a lakeť široký, štvorhranný, a dva lakte vysoký, z neho boly i jeho rohy.
26. A prikryl ho čistým zlatom, jeho vrch i jeho steny dookola i jeho rohy. A spravil mu zlatú obrubu podoby venca dookola.
27. A spravil mu po dvoch zlatých obrúčkach pod jeho obrubou na oboch jeho uhloch, na oboch jeho stranách za ložiská pre sochory nosiť ho na nich.
28. A sochory spravil zo šittímového dreva a pokryl ich zlatom.
29. A narobil svätého oleja na pomazávanie i kadiva z voňavých korenín, čistého, prácou lekárnika.

  Exodus (37/40)