Exodus (36/40)  

1. <Múdri remeselníci pracujú. Hojnosť>A tedy pracoval Becaleél a Aholiáb a všetci mužovia múdreho srdca, do ktorých dal JeHoVaH múdrosť a rozumnosť, aby vedeli spraviť každú prácu, potrebnú pri službe v svätyni, podľa všetkého toho, čo prikázal JeHoVaH.
2. A Mojžiš povolal Becaleéla a Aholiába jako i každého muža múdreho srdca, ktorému dal JeHoVaH múdrosť do jeho srdca, každého, ktorého ponúklo jeho srdce, aby pristúpil k práci, aby ju konal.
3. A vzali zpred Mojžiša všetku obeť pozdvihnutia, ktorej nanosili synovia Izraelovi na prácu služby svätyne, aby ju konali. A oni ešte vždy donášali k nemu dobrovoľné dary ráno po ráne.
4. Vtedy prišli všetci tí múdri mužovia, ktorí robili všetku tú prácu svätyne, každý od svojej vlastnej práce, ktorú konali,
5. a povedali Mojžišovi: Ľud donáša o mnoho viacej, ako je potrebné k službe práce, ktorú prikázal JeHoVaH vykonať.
6. A Mojžiš rozkázal, aby vyhlásili po celom tábore takto: Nech už nikto viacej, ani muž ani žena, nerobia nijakej práce na obeť pozdvihnutia svätyne. A tak bolo zabránené ľudu donášať.
7. Lebo mali dosť potrebných vecí ku všetkej práci, aby ju vykonali, aj sa zvýšilo.
8. <Pokrovce na stán>A tedy robili všetci múdreho srdca z tých, ktorí konali prácu, príbytok z desiatich pokrovcov zo súkaného kmentu z hyacintovomodrého postavu, purpuru a červca, dvakrát farbeného, a spravili ich s cherubínmi umeleckého diela.
9. Dĺžka jedného pokrovca bola dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte; taká miera bola jedného pokrovca; všetky pokrovce maly jednu a tú istú mieru.
10. A spojil päť pokrovcov jeden s druhým, a druhých päť pokrovcov tiež spojil jeden s druhým.
11. A narobil hyacintovomodrých ôk na okraj prvého pokrovca od kraja, kde sa mal spojiť s druhým, tak iste spravil na kraji posledného pokrovca, kde sa mal spojiť s druhým.
12. Päťdesiat ôk spravil na prvom pokrovci a päťdesiat ôk spravil na pokraji pokrovca, ktorý bol v druhom spojení; oká zaberaly jedno naproti druhému.
13. A spravil päťdesiat zlatých háčkov a pospájal pokrovce jeden k druhému tými háčikmi, a príbytok bol jeden celok.
14. A narobil pokrovcov z kozej srsti pre stán, na príbytok. Jedenásť takých pokrovcov spravil.
15. Dĺžka jedného toho pokrovca bola tridsať lakťov a šírka jedného pokrovca štyri lakte. Všetkých jedenásť pokrovcov malo jednu a tú istú mieru.
16. A päť z tých pokrovcov spojil osobitne a šesť pokrovcov zase osobitne.
17. A spravil päťdesiat ôk na okraji posledného pokrovca, kde sa mal spojiť, a päťdesiat ôk spravil na okraji pokrovca druhého spojenia.
18. A k tomu spravil päťdesiat háčkov z medi pospájať stán, aby bol jedným celkom.
19. A spravil pokrov stánu z baraních koží, farbených na červeno, a pokrov z jazvečích koží po vrchu.
20. <Dosky, podstavce a zásuvku>A narobil pre príbytok dosiek zo šittímového dreva, stojatých.
21. Desať lakťov bola dĺžka dosky a jeden a pol lakťa šírka jednej dosky.
22. Každá doska mala dva čepy, spojené jeden ku druhému; tak to spravil všetkým doskám príbytku.
23. A tak spravil dosky na príbytok, dvadsať dosiek pre južnú stranu, k poludniu.
24. A spravil štyridsať podstavcov zo striebra pod tých dvadsať dosiek, dva podstavce pod jednu dosku pre jej dva čepy a dva podstavce pod druhú dosku pre jej dva čepy.
25. A pre druhý bok príbytku, pre severnú stranu, spravil tiež dvadsať dosiek,
26. aj ich štyridsať podstavcov taktiež zo striebra, dva podstavce pod jednu dosku a dva podstavce pod druhú dosku.
27. A pre zadnú stranu príbytku, k moru, spravil šesť dosiek
28. a dve dosky spravil pre uhly príbytku na zadnej strane,
29. a boly vo dvoje od spodku a boly dokonale spojené v celok hore, pri svojej hlave, do jedného kruhu. Tak urobil obom, obom uhlom.
30. A bolo ich osem dosiek, a ich podstavcov zo striebra bolo šestnásť podstavcov, po dva podstavce pod jednu dosku.
31. A narobil aj zásuviek zo šittímového dreva, päť, pre dosky jednej strany príbytku,
32. a päť zásuviek pre dosky druhej strany príbytku a päť zásuviek pre dosky zadnej strany príbytku, obrátenej k moru, na západ.
33. A spravil prostrednú zásuvku tak, aby išla stredom dosiek od jedného konca až po druhý.
34. A dosky pokryl zlatom, a ich kruhy spravil zo zlata, ložiská to pre zásuvky, a zásuvky tiež pokryl zlatom.
35. <Opona a záclona dverí>A spravil oponu z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu, spravil ju dôvtipného diela umeleckého s cherubami.
36. A spravil pre ňu štyri stĺpy zo šittímového dreva a pokryl ich zlatom; ich háky boly zo zlata. A ulial pre ne štyri podstavce zo striebra.
37. A spravil záclonu dveriam stánu z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu, prácou výšivkára.
38. A spravil jej päť stĺpov a ich háky a pokryl ich hlavice a ich spojovacie žrde zlatom, a ich päť podstavcov bolo z medi.

  Exodus (36/40)