Exodus (35/40)  

1. <Sobota>A Mojžiš svolal celú obec synov Izraelových a povedal im: Toto sú tie veci, ktoré prikázal činiť JeHoVaH:
2. Šesť dní sa bude konať práca, ale siedmeho dňa vám bude svätosť sobotného odpočinutia JeHoVaHovho. Ktokoľvek by v ňom robil nejakú prácu, zomrie.
3. Nezapálite ohňa nikde vo svojich príbytkoch v deň soboty.
4. <Vypočítanie čiastok stánu>A Mojžiš povedal celej obci synov Izraelových a riekol: Toto je vec, ktorú prikázal JeHoVaH, keď povedal:
5. Vyberte od seba obeť pozdvihnutia pre JeHoVaHa; každý, kto je ochotný vo svojom srdci, donesie ju, obeť pozdvihnutia JeHoVaHovu: zlato, striebro a meď,
6. hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, kment a kozie srsti.
7. Kože z baranov, farbené na červeno, kože z jazvecov a šittímové drevo,
8. olej na svetlo, voňavé veci na olej na pomazávanie a voňavé koreniny na kadivo,
9. onychínové kamene a iné kamene na osádzanie pre efod a pre náprsník.
10. A prijdú všetci, ktorí sú múdreho srdca medzi vami, a budú robiť všetko, čo prikázal JeHoVaH:
11. príbytok, jeho stán a jeho pokrytie, jeho háčky a jeho dosky, jeho zásuvky, jeho stĺpy a jeho podstavce;
12. truhlu a jej sochory, pokrývku a oponu zastrenia;
13. stôl a jeho sochory a všetky jeho nádoby a chlieb tvári Božej,
14. svietnik svetla a jeho nádoby a jeho lampy a olej na svetlo,
15. oltár na kadenie a jeho sochory a olej na pomazávanie a kadivo z voňavých korenín a záclonu dverí, pre dvere Božieho príbytku,
16. oltár na zápaly a mrežu z medi, ktorá patrí k nemu, jeho sochory a všetko jeho náradie; umyvák a jeho podstavec,
17. koberce dvora, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu brány dvora,
18. kolíky príbytku a kolíky dvora a ich povrazy,
19. rúcha, jemne pletené, svätoslúžiť v nich v svätyni; sväté rúcha Áronovi, kňazovi, a rúcha pre jeho synov, konať kňazskú službu.
20. <Čo ochotní donášajú>A tak vyšli, celá obec synov Izraelových, od tvári Mojžišovej.
21. A prišli, každý jeden, ktorého ponúklo jeho srdce, a každý, koho učinil jeho duch ochotným, a doniesli obeť pozdvihnutia JeHoVaHovu na prácu na stáne shromaždenia a na každú jeho službu a na sväté rúcha.
22. Potom prišli mužovia i so ženami, všetci, ktorí boli ochotného srdca, doniesli sponky, náušnice, prstene a ženské ozdobné retiazky, všelijaké klenoty zo zlata, i každý, kto obetoval JeHoVaHovi povznášajúcu obeť zlata.
23. A každý, u koho sa našiel hyacintovomodrý postav a purpur a červec, dvakrát farbený, a kment a kozia srsť a baranie kože, farbené na červeno, a jazvečie kože, všetci doniesli.
24. A zase každý, kto obetoval pozdvihnutia obeť striebra a medi, doniesol pozdvihnutia obeť JeHoVaHovu, jako aj každý, u koho sa našlo šittímové drevo na všelijakú prácu k službe, doniesol.
25. I všetky ženy múdreho srdca priadly svojimi rukami, a doniesly, čo napriadly, hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, a kment.
26. A taktiež i všetky ženy, ktoré v múdrosti ponúklo ich srdce, priadly koziu srsť.
27. A kniežatá doniesly onychínové kamene a kamene na vysádzanie na efod a náprsník,
28. a voňavé veci a olej na svetlo a potrebné na olej na pomazávanie a voňavé koreniny na kadivo.
29. Každý muž a každá žena, ktorých učinilo ich srdce ochotnými, aby doniesli potrebné; nech už to bolo na ktorúkoľvek prácu, ktorú prikázal JeHoVaH vykonať skrze Mojžiša, doniesli synovia Izraelovi dobrovoľnú obeť JeHoVaHovi.
30. <O Becaleélovi a Aholiábovi>A Mojžiš povedal synom Izraelovým: Hľaďte, JeHoVaH povolal menom Becaleéla, syna Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho,
31. a naplnil ho duchom Božím, múdrosťou a rozumnosťou a umením a to v každej práci,
32. aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a tak pracovať v zlate, striebre a v medi
33. a rezať kameň na osádzanie ako aj rezať drevo, aby vedel robiť všelijakú prácu dôvtipnú.
34. Aj to dal do jeho srdca, aby učil, on i Aholiáb, syn Achisámachov, z pokolenia Dánovho.
35. Naplnil ich múdrosťou srdca, aby robili všelijakú prácu rezbára a iného dôvtipného remeselníka i výšivkára, ktorý pracuje z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a z kmentu prácu tkáča, ktorý robí všelijakú prácu, a dielo umelcov, ktorí vymyslia dôvtipné veci.

  Exodus (35/40)