Exodus (25/40)  

1. <Rozkaz vybrať potrebné na svätyňu>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor synom Izraelovým, aby mi vybrali obeť pozdvihnutia. Od každého človeka, ktorého srdce učiní ochotného, prijmete moju obeť pozdvihnutia.
3. A toto je tá obeť pozdvihnutia, ktorú vyberiete od nich: zlato, striebro a meď,
4. hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, kment a koziu srsť
5. i baranie kožky farbené na červeno, i jazvečie kožky a šittímové drevo;
6. olej na svetlo, voňavé veci na olej na pomazávanie a voňavé koreniny na kadivo;
7. onychínové kamene a iné kamene na osádzanie do efoda a náprsníka.
8. A spravia mi svätyňu, aby som býval prostred nich.
9. Podľa všetkého toho, čo ti ukážem, podobu Božieho príbytku a podobu všetkého jeho náradia, tak učiníte všetko.
10. <Truhla smluvy>A spravia truhlu zo šittímového dreva, ktorá bude dva a pol lakťa dlhá, jeden a pol lakťa bude široká a jeden a pol lakťa bude vysoká.
11. Pokryješ ju čistým zlatom, zvnútra i zvonku ju pokryješ a spravíš na nej zlatý veniec dookola.
12. A uleješ jej štyri zlaté obrúčky, ktoré dáš na jej štyri uhly, dve obrúčky na jej jednu stranu a dve obrúčky na jej druhú stranu.
13. A spravíš sochory zo šittímového dreva a pokryješ ich zlatom.
14. A sochory vovlečieš do obrúček na bokoch truhly nosiť na nich truhlu.
15. Sochory budú stále v obrúčkach truhly; neuhnú od nej.
16. A dáš do truhly svedoctvo, ktoré ti dám.
17. A spravíš pokrývku čiže zľutovnicu z čistého zlata. Dva a pol lakťa bude dlhá a lakeť a pol bude široká.
18. A spravíš dvoch cherubov zo zlata, z kujného zlata ich spravíš, z oboch koncov pokrývky.
19. A sprav jedného cheruba z jedného konca a druhého cheruba z druhého konca; z pokrývky, vedno z nej, spravíte cherubov, na jej oboch koncoch.
20. A cherubi budú mať roztiahnuté krýdla svrchu zakrývajúc svojimi krýdlami pokrývku, a svoje tvári budú mať obrátené jeden k druhému. Na pokrývku budú obrátené tvári cherubov.
21. A dáš pokrývku na truhlu svrchu a do truhly dáš svedoctvo, ktoré ti dám.
22. A tam budem prichádzať k tebe a budem hovoriť s tebou zponad pokrývky, zpomedzi obidvoch cherubov, ktorí budú nad truhlou svedoctva, o všetkom, čo ti rozkážem, dotyčne synov Izraelových.
23. <Stôl>A spravíš stôl zo šittímového dreva; dva lakte bude dlhý, lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.
24. A pokryješ ho čistým zlatom a spravíš mu zlatý veniec dookola.
25. A taktiež mu spravíš obrubu z doštice, širokej na dlaň, dookola, a spravíš jeho obrube zlatý veniec dookola.
26. A spravíš mu štyri zlaté obrúčky a obrúčky dáš na štyri uhly, ktoré sú pri jeho štyroch nohách.
27. Obrúčky budú tesne pri obrube a budú za ložiská pre sochory na nosenie stola.
28. A spravíš sochory zo šittímového dreva a pokryješ ich zlatom, a stôl sa bude nosiť na nich.
29. A spravíš jeho misy, jeho lyžice, jeho čaše a jeho konvice, ktorými sa bude lievať liata obeť; spravíš ich z čistého zlata.
30. A na stôl dáš chlieb tvári Božej, aby bol predo mnou ustavične.
31. <Svietnik>Spravíš aj svietnik z čistého zlata, z kujného zlata sa spraví svietnik, jeho bedro i jeho driek, jeho kalíšky, jeho makovice a jeho kvety budú z neho.
32. Šesť ramien bude vychádzať z jeho bokov, tri ramená svietnika z jeho jedného boku a tri ramená svietnika z jeho druhého boku.
33. Tri kalíšky mandlovej podoby na jednom rameni, makovička a kvet a tri kalíšky mandlovej podoby na druhom rameni, makovička a kvet; tak sa spraví všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim zo svietnika.
34. A na samom svietniku tiež budú štyri kalichy mandlovej podoby, jeho makovice a jeho kvety.
35. Makovica bude pod dvoma ramenami z neho a makovica pod druhými dvoma ramenami z neho a makovica pod tretími ramenami z neho. Tak bude všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim zo svietnika.
36. Ich makovice aj ich ramená budú z neho. Celý bude z jedného kusa kujného zlata čistého.
37. A spravíš jeho lampy, sedem, a kňaz bude zapaľovať jeho lampy a bude svietiť do popredia predeň.
38. I jeho štipce na čistenie i jeho dusítka budú z čistého zlata.
39. Z centa čistého zlata ho spravia so všetkými tými nádobami.
40. A hľaď, aby si spravil veci podľa ich podoby, ktorá ti bola ukázaná na vrchu.

  Exodus (25/40)