Exodus (21/40)  

1. <Hebrejský sluha>A toto sú súdy, ktoré im predložíš.
2. Keď si kúpiš hebrejského sluhu, šesť rokov bude slúžiť a v siedmom roku vyjde slobodný darmo.
3. Ak prijde sám, vyjde sám; ak bol ženatý, vyjde s ním i jeho žena.
4. Ak mu jeho pán dá ženu, a porodí mu synov alebo dcéry, žena i jej deti budú patriť jej pánovi, a on vyjde sám.
5. Ale keby povedal sluha: Milujem svojho pána, svoju ženu a svojich synov, nevyjdem slobodný.
6. Vtedy ho dovedie jeho pán pred Boha, k sudcom, a dovedie ho ku dveriam alebo k podvojam a jeho pán prebodne jeho ucho šidlom, a bude mu slúžiť navždy.
7. <Predaná dcéra>A keby niekto predal svoju dcéru za slúžku, nevyjde, jako vychádzajú sluhovia.
8. Ak by sa neľúbila svojmu pánovi, ktorý si jej nezasnúbil, dopustí, aby mohla byť vykúpená; ale cudziemu národu nebude mať práva ju predať, keď by sa dopustil nevernosti voči nej.
9. A keby ju bol zasnúbil svojmu synovi, učiní jej tak, ako je obyčaj činiť dcéram.
10. Ak si vezme popri nej inú ženu, jej stravy, jej odevu a jej manželského súžitia neujme.
11. Ak jej neučiní toho trojeho, vyjde darmo, bez peňazí.
12. <Rôzne bitky a zvady. Oko za oko>Ten, kto by ubil človeka tak, že by zomrel, istotne zomrie.
13. Ale pre toho, kto nečihal na život, lež Bôh to tak spôsobil, aby nadišiel do jeho ruky, ustanovím ti miesto, kam sa utečie.
14. Ale keby niekto prišiel spupne na svojho blížneho, aby ho ľstivo zavraždil, ešte len aj od môjho oltára ho vezmeš, aby zomrel.
15. Ten, kto by bil svojho otca, alebo svoju mať, istotne zomrie.
16. A ten, kto by ukradol človeka a predal by ho, alebo keby sa našiel v jeho ruke, istotne zomrie.
17. Aj ten, kto by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej materi, istotne zomrie.
18. A keby sa povadili mužovia, a niektorý by uderil svojho blížneho kameňom alebo päsťou, avšak by nezomrel, ale by sa složil do postele,
19. ak potom vstane a bude chodiť vonku o svojej palici, bude bez viny ten, kto uderil, len že dá to, čo stálo jeho ležanie, a postará sa o to, aby bol celkom vyhojený.
20. Keby niekto zbil svojho sluhu alebo svoju slúžku palicou tak, že by zomrel pod jeho rukou, istotne bude pomstený.
21. Ale keby postál deň alebo dva, nebude pomstený, pretože sú to jeho peniaze.
22. Keby sa posvárili mužovia a uderili by tehotnú ženu, tak že by vyšiel jej plod, avšak by nebolo ublíženia na živote, istotne bude pokutovaný tak, ako naloží na neho muž tej ženy, a dá podľa usúdenia sudcov.
23. Ale keby bolo ublížené na živote, tedy dáš život za život,
24. oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,
25. spáleninu za spáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu.
26. A keby niekto uderil oko svojho sluhu alebo oko svojej slúžky tak, že by mu ho zahubil, prepustí ho slobodného za jeho oko.
27. Alebo keby vyrazil zub svojho sluhu alebo zub svojej slúžky, prepustí ho slobodného za jeho zub.
28. <Klavý vôl. Jama>A keby vôl poklal muža alebo ženu tak, že by zomrel, alebo zomrela, istotne bude ukameňovaný vôl, a jeho mäso sa nebude jesť, a jeho pán bude bez viny.
29. Ale ak vôl i pred tým bol klavý, a bolo to oznámené jeho pánovi, a nepozoroval na neho, a usmrtil by muža alebo ženu, vola ukameňujú a jeho pán tiež zomrie.
30. Ak bude uložené na neho smierne, vtedy dá výkupné za svoju dušu, a síce všetko tak, ako bude vzložené na neho.
31. Alebo keby poklal syna alebo keby poklal dcéru, učiní sa mu podľa toho istého súdu.
32. A keby vôl poklal sluhu, alebo slúžku, dá jeho pánovi tridsať šeklov striebra, a vôl bude ukameňovaný.
33. A keby niekto otvoril jamu, alebo keby niekto vykopal jamu a nepokryl jej, a keby ta padnul vôl alebo osol,
34. pán tej jamy nahradí, peňazmi zaplatí jeho pánovi, a mŕtve bude jemu.
35. A keby strčil niečí vôl vola jeho blížneho tak, že by zomrel, vtedy predajú toho živého vola a rozdelia si peniaze za neho, a toho mŕtveho si tiež rozdelia.
36. Alebo keby sa vedelo, že vôl už pred tým bol klavý, ale jeho pán by ho nestrážil, istotne nahradí vola za vola, mŕtvy bude jemu.

  Exodus (21/40)