Exodus (17/40)  

1. <Vody zo skaly>Potom sa rušala celá obec synov Izraelových z púšte Sín po svojich stanoviskách na rozkaz JeHoVaHov, a rozložili sa táborom v Refidíme, kde nebolo vody na pitie pre ľud.
2. Preto sa vadil ľud s Mojžišom, a vraveli: Dajte nám vody, aby sme pili! A Mojžiš im povedal: Prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate JeHoVaHa?
3. A ľud tam bol smädný a žiadal si vody, reptal proti Mojžišovi a vravel: Prečo si nás vyviedol sem hore z Egypta, aby si umoril mňa i mojich synov i moje stáda dobytka smädom?
4. Vtedy kričal Mojžiš k JeHoVaHovi a vravel: Čo mám urobiť tomuto ľudu? Ešte niečo málo, a ukameňujú ma.
5. A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Idi pred ľudom a pojmi so sebou niektorých zo starších Izraelových i svoju palicu, ktorou si uderil rieku, vezmi do svojej ruky a pojdeš.
6. Hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale na Hórebe. A uderíš na skalu, a vyjdú z nej vody, a ľud bude piť. A Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraelových.
7. A nazval meno toho miesta Massa (* Pokúšanie) a Meríba (* Zvada), preto, že sa vadili synovia Izraelovi a preto, že pokúšali JeHoVaHa tým, že vraveli: Či je JeHoVaH medzi nami, či nie je?
8. <Amalech. Modlitba Mojžišova>A prišiel Amalech a bojoval s Izraelom v Refidíme.
9. Vtedy povedal Mojžiš Jozuovi: Vyber nám mužov a vyjdi, bojuj proti Amalechovi. Ja budem zajtra stáť hore na brehu, a palica Božia bude v mojej ruke.
10. A Jozua urobil tak, ako mu povedal Mojžiš, bojoval proti Amalechovi. A Mojžiš, Áron a Húr vyšli na vrch toho brehu.
11. A bolo, dokiaľ držal Mojžiš svoju ruku zdvihnutú, premáhal Izrael; ale keď spustil svoju ruku, premáhal Amalech.
12. A keďže boly ruky Mojžišove ťažké, vzali kameň a položili pod neho, a sadol naň, a Áron a Húr podopierali jeho ruky, jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak stály jeho ruky pevne až do západu slnca.
13. Tak porazil Jozua Amalecha i jeho ľud ostrím meča.
14. A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Napíš to na pamiatku do knihy a vlož do uší Jozuu, že docela vyhladím pamiatku Amalechovu zpod nebies.
15. A Mojžiš vystavil oltár a nazval jeho meno: JeHoVaH môj prápor.
16. A povedal: Preto, že sa odvážil pozdvihnúť ruku proti stolici JeHoVaHovej, boj bude JeHoVaHovi proti Amalechovi z pokolenia na pokolenie.

  Exodus (17/40)