Exodus (11/40)  

1. <Predpoveď Božia o poslednej rane. JeHoVaH káže vypožičať si od Egypťanov>A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Ešte jednu ranu uvediem na faraona a na Egypt, a potom vás prepustí odtiaľto. A nie len že vás cele prepustí, ale vás ešte i poženie odtiaľto.
2. Nože hovor v uši ľudu, aby si vyžiadali každý od svojho blížneho a každá od svojej blížnej strieborné klenoty a zlaté klenoty.
3. A JeHoVaH dal ľudu milosť v očiach Egypťanov. I sám muž Mojžiš bol veľmi veliký v Egyptskej zemi, v očiach služobníkov faraonových i v očiach ľudu.
4. A Mojžiš riekol: Takto hovorí JeHoVaH: Okolo polnoci vyjdem a prejdem stredom Egypta.
5. A zomrie všetko prvorodené v Egyptskej zemi, od prvorodeného faraonovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až do prvorodeného dievky, ktorá sedí za žernovom, i všetko prvorodené z hoviad.
6. A bude veľký krik po celej zemi Egyptskej, akého ešte nebolo, a jakého ani viacej nebude.
7. Ale nikomu zo synov Izraelových ani len pes nevrkne, a tak bude všetkému od človeka až do hoväda, aby ste vedeli, že JeHoVaH učinil rozdiel medzi Egypťanmi a medzi Izraelom.
8. Vtedy sostúpia všetci títo tvoji služobníci ku mne a budú sa mi klaňať a povedia: Vyjdi ty i všetok ľud, ktorý je pod tvojou správou. Potom vyjdem. A vyšiel od faraona, rozpálený hnevom.
9. A JeHoVaH riekol Mojžišovi: Neposlúchne vás faraon, a to preto, aby som rozmnožil svoje zázraky v Egyptskej zemi.
10. A Mojžiš a Áron činili všetky tieto zázraky pred faraonom. Ale JeHoVaH zatvrdil srdce faraonovo, takže neprepustil synov Izraelových zo svojej zeme.

  Exodus (11/40)