Esther (10/10)    

1. <Ahasverova moc a sláva. Uložená daň. Mardocheva veľkosť>Potom uložil kráľ Ahasver daň na zem a na ostrovy mora.
2. A všetky činy jeho moci a jeho hrdinská sila i zpráva o veľkosti Mardocheovej, na jakú ho zveličil kráľ, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov médskych a perzských?
3. Lebo Žid Mardocheus bol druhý po kráľovi Ahasverovi a veľký u Židov a vzácny celému množstvu svojich bratov, hľadajúci dobré svojho ľudu a hovoril to, čo donášalo pokoj všetkému jeho semenu.

  Esther (10/10)