Ecclesiastes (10/12)  

1. <Rôzne múdre poučenia>Jako mŕtva mucha nasmradí a nakvasí masť apotekára, tak i vzácneho človeka pre múdrosť a slávu potupí máličko bláznovstva.
2. Srdce múdreho je po jeho pravici, ale srdce blázna po jeho ľavici.
3. Ešte i na ceste, keď ide blázon, trpí jeho srdce nedostatkom, a hovorí všetkým, že je blázon.
4. Ak povstane proti tebe duch panovníka, neopusti svojho miesta; lebo krotká pokojnosť činí prietrž velikým hriechom.
5. Je aj iné zlo, ktoré som videl pod slnkom, ako je poblúdenie, ktoré vychádza zpred vladára.
6. Bláznovstvo býva dané na veľké výšiny, a bohatí sedávajú v nízkosti.
7. Videl som sluhov na koňoch a kniežatá, ktoré chodily jako sluhovia po zemi.
8. Ten, kto kope jamu, padne do nej, a toho, kto borí plot, poštípe had.
9. Kto odvaľuje kamene, ublíži si nimi, a ten, kto štiepe drevo, je ním ohrozený.
10. Ak je železo tupé, a niekto nenabrúsi jeho ostria, človek musí napnúť sily; avšak lepšie to spraví múdrosť.
11. Ak poštípe had, keď ešte nebolo zakliatia, nemá užitku zaklínač.
12. Slová úst múdreho sú ľúbezné, ale rty blázna pohltia jeho samého.
13. Počiatkom slov jeho úst je bláznovstvo a koncom jeho úst zlé šialenstvo.
14. A blázon množí slová, kým človek nevie, čo bude; a to, čo bude po ňom, kto mu oznámi?
15. Práca bláznov ho unavuje, blázna, ktorý nevie ani len odísť do mesta.
16. Beda tebe zem, ktorej kráľom je dieťa, a ktorej kniežatá hodujú za rána!
17. Blahoslavená si zem, ktorej kráľom je syn rodu šľachetných, a ktorej kniežatá jedia na čas, pre posilnenie a nie pre opilstvo.
18. Pre lenivosť klesá krov, a pre opustenie rúk tečie do domu.
19. Pre veselý smiech stroja hostinu, a víno obveseľuje život, a peniaze dopomáhajú k tomu všetkému.
20. Ani vo svojej mysli nezloreč kráľovi jako ani vo svoje ložnici nezloreč bohatému, lebo nebeský vták odnesie hlas, a okrýdlenec oznámi vec.

  Ecclesiastes (10/12)