Colossians (4/4)    

1. <Pánom, modliť sa, chodiť v múdrosti; reč ľúbezná>Vy, pánovia, dávajte sluhom to, čo je spravedlivé a rovnosť vediac, že aj vy máte Pána v nebesiach.
2. Na modlitbe zotrvávajte bdejúc v nej s ďakovaním
3. a zároveň sa modlite i za nás, žeby nám Bôh otvoril dvere slova hovoriť tajomstvo Kristovo, pre ktoré som i spútaný,
4. aby som ho zjavoval tak, ako mi treba hovoriť.
5. Choďte v múdrosti pred tými, ktorí sú vonku, vykupujúc čas.
6. Vaša reč nech je vždy ľúbezná, spríjemnená soľou, aby ste vedeli, jako máte jednému každému odpovedať.
7. <Osobné, pozdravy, list čítať i v Laodicei>Čo a jako je so mnou, to všetko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a verný služobník a spolusluha v Pánovi,
8. ktorého som poslal k vám na to isté, aby tiež zvedel, ako sa vy máte a čo robíte a aby potešil vaše srdcia,
9. s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je jedným z vás, tí vám oznámia všetko, čo sa tu deje.
10. Pozdravuje vás Aristarchus, môj spoluzajatec a Marek, sestrenec Barnabášov, (o ktorom ste dostali príkazy. Keby prišiel k vám, prijmite ho),
11. a Jezus, zvaný Justus, ktorí sú z obriezky. To sú jediní spolupracovníci v kráľovstve Božom, ktorí mi boli a sú na potešenie.
12. Pozdravuje vás Epafras, ktorý je z vás, sluha Krista Ježiša, ktorý vždy zápasí za vás na modlitbách, aby ste stáli dokonalí a naplnení každou vôľou Božou.
13. Lebo mu dávam svedoctvo, že má veľkú horlivosť (a mnohú prácu) za vás a za tých, ktorí sú v Laodicei a v Hierapoli.
14. Pozdravuje vás Lukáš, lekár, milovaný, a Démas.
15. Pozdravujte bratov v Laodicei aj Nymfána i sbor, ktorý je v jeho dome.
16. A keď bude list prečítaný u vás, urobte tak, aby bol prečítaný aj v sbore Laodičanov a ten z Laodicee, aby ste aj vy prečítali.
17. A povedzte Archippovi: Vidz službu, ktorú si prijal v Pánovi, aby si ju vyplnil.
18. Pozdrav mojou vlastnou rukou Pavlovou. Pamätajte na moje putá! Milosť Božia nech je s vami! Ameň.

  Colossians (4/4)