Amos (8/9)  

1. Toto mi ukázal Pán JeHoVaH a hľa, koš letného ovocia.
2. A riekol: Čo vidíš, Ámose? A ja som povedal: Koš letného ovocia (* Letné ovocie=káic). A JeHoVaH mi riekol: Prijde koniec (* Koniec=kéc) môjmu ľudu Izraelovi; neprejdem viacej len tak popri ňom.
3. A budú kvíliť spevy chrámu toho dňa, hovorí Pán JeHoVaH. Bude mnoho mŕtvych tiel; mlčky ich pohodia na ktorékoľvek miesto.
4. Počujte to vy, ktorí pohlcujete biedneho a usilujete sa vyhubiť pokorných zo zeme
5. hovoriac: Kedyže už pominie novmesiac, aby sme predávali obilie, a sobota, aby sme na predaj otvorili zbožie, aby sme umenšili efu, aby sme zväčšili šekel a klamali falošnými vážkami,
6. aby sme kúpili chudobných za peniaze a núdzneho, predávaného pre pár obuvi, a aby sme predávali pozadok zbožia.
7. JeHoVaH prisahal na dôstojnosť Jakobovu: Nezabudnem na veky na niktoré ich skutky.
8. Či sa azda preto nemá triasť zem, a nemá smútiť každý, kto býva v nej? Ale vystúpi všetka jako rieka Níl, a rozbúri sa a klesne jako rieka Egypta.
9. A stane sa toho dňa, hovorí Pán JeHoVaH, že spôsobím to, aby zašlo slnce na poludnie, a zatemním zemi v deň svetla,
10. obrátim vaše sviatky v smútok a všetky vaše spevy v žalostný nárek, spôsobím to, že na každých bedrách bude smútočné vrece a na každej hlave plešina, učiním to jako smútok za jedinákom a koniec toho jako deň horkosti.
11. <Hlad po slove Božom>Hľa, idú dni, hovorí Pán JeHoVaH, že pošlem hlad na zem, nie hlad po chlebe ani nie smäd po vode, ale hlad a smäd počuť slová JeHoVaHove.
12. A budú sa túlať od mora k moru a od severa až na východ a budú chodiť sem a ta hľadajúc slovo JeHoVaHovo, ale nenajdú.
13. Toho dňa budú omdlievať krásne panny i mládenci od smädu.
14. Tí, ktorí prisahajú na previnenie, na modlu Samárie a hovoria: Ako že žije tvoj boh, Dáne, a jako že žije cesta do Bér-šeby, padnú a nepovstanú viacej.

  Amos (8/9)