Amos (7/9)  

1. <Prorok sa modlí. JeHoVaH ľutuje znova a znova>Toto mi ukázal Pán JeHoVaH a hľa, tvoril kobylky na počiatku, keď začala rásť pozdná tráva, a hľa bola to tráva po kráľovom pôkose.
2. A stalo sa, keď požraly bylinu zeme, že som povedal: Pane, JeHoVaHu, odpusti, prosím! Ktože obstojí z Jakoba, lebo je beztak malý.
3. JeHoVaH ľutoval toho. Nestane sa, riekol JeHoVaH.
4. Potom mi ukázal Pán JeHoVaH, a hľa, Pán JeHoVaH volal pravotiť sa ohňom, a strávil veľkú priepasť a trávil podiel JeHoVaHov.
5. A povedal som: Pane, JeHoVaHu, prestaň, prosím! Ktože obstojí z Jakoba, lebo je beztak malý.
6. JeHoVaH ľutoval toho. Nestane sa ani to, riekol Pán JeHoVaH.
7. <Už viacej neodpustí>Zase mi ukázal, a hľa, Pán stál vedľa múru, postaveného podľa olovnice, a v jeho ruke bola olovnica.
8. A JeHoVaH mi riekol: Čo vidíš, Ámose? A ja som povedal: Olovnicu. Na to riekol Pán: Hľa, položím olovnicu prostred svojho ľudu Izraela; neprejdem viacej len tak popri ňom.
9. Ale spustnú výšiny Izákove, a svätyne Izraelove budú spustošené, a povstanem na dom Jeroboámov s mečom.
10. <Súd Boží nad Amaziášom>Vtedy poslal Amaziáš, kňaz Bét-ela, k Jeroboámovi, izraelskému kráľovi, a povedal: Ámos sa sprisahal proti tebe prostred domu Izraelovho; zem už nemôže zniesť všetky tie jeho slová.
11. Lebo takto hovorí Ámos. Jeroboám zomrie mečom, a Izrael bude istotne prestehovaný so svojej zeme.
12. A Amaziáš povedal Ámosovi: Vidiaci, iď, uteč do zeme Júdovej a jedz tam chlieb a tam prorokuj!
13. Ale v Bét-ele neprorokuj viacej, lebo je on svätyňou kráľovou a je domom kráľovstva.
14. Ale Ámos odpovedal Amaziášovi a riekol: Ja nie som prorok ani nie som synom proroka, ale som pastier kráv a človek, ktorý oberá plané fíky.
15. Ale JeHoVaH ma vzal zpoza stáda a povedal mi JeHoVaH: Idi, prorokuj môjmu ľudu Izraelovi.
16. Preto teraz počuj slovo JeHoVaHovo: Ty hovoríš: Neprorokuj proti Izraelovi a nekvapkaj slovami na dom Izákov.
17. Preto takto hovorí JeHoVaH: Tvoja žena bude smilniť v meste, a tvoji synovia a tvoje dcéry padnú mečom, tvoja zem bude rozdelená merným lanom, a ty sám zomrieš na nečistej zemi, a Izrael bude istotne prestehovaný so svojej zeme.

  Amos (7/9)