Amos (3/9)  

1. <Nevďačnosť Izraelova. Vzpamätať sa>Počujte toto slovo, ktoré hovorí JeHoVaH proti vám, synovia Izraelovi, proti všetkej čeľadi, ktorú som vyviedol hore z Egyptskej zeme, hovoriac:
2. Len vás som poznal zo všetkých čeľadí zeme, preto navštívim na vás všetky vaše neprávosti.
3. Či azda pojdú dvaja spolu bez toho, že by sa shodli?
4. Či zareve lev v lese, keď by nebolo pre neho koristi? Či vydá ľvíča svoj hlas zo svojej peleše bez toho, že by bolo lapilo?
5. Či padne vtáča do osídla na zemi, keď mu niet smečky? Či sa zdvihne osídlo od zeme, keď nechytilo ničoho?
6. Či sa zatrúbi na trúbu v meste, a ľud sa nesbehne v strachu? Či sa deje voľačo zlé v meste, a JeHoVaH neučinil?
7. Lebo Pán JeHoVaH nečiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom prorokom.
8. Lev reve, kto by sa nebál? Pán JeHoVaH hovorí, kto by neprorokoval
9. <Pomsta Božia na Samáriu>Rozhláste na palácoch v Ašdóde a na palácoch v Egyptskej zemi a povedzte: Soberte sa na vrchy Samárie a vidzte veľké nepokoje prostred nej a utiskovaných v jej strede!
10. A nevedia robiť toho, čo je pravé, hovorí JeHoVaH, ktorí hromadia ukrutnosť a zkazu vo svojich palácoch.
11. Preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Nepriateľ! A to kolom dookola zeme, a strhne s teba tvoju silu, a vylúpené budú tvoje paláce.
12. Takto hovorí JeHoVaH: Tak ako keď vytrhne pastier dva hnáty alebo kus ucha z tlamy ľva, tak budú vytrhnutí synovia Izraelovi, ktorí sedia v Samárii v kúte na posteli a na damašku lože.
13. Čujte a svedčite v dome Jakobovom, hovorí Pán JeHoVaH, Bôh Zástupov,
14. že toho dňa, ktorého navštívim prestúpenia Izraelove na ňom, navštívim aj oltáre Bét-ela, a budú odťaté rohy oltára a padnú na zem.
15. A zbijem zimný dom s letným domom; zhynú domy zo slonovej kosti, a bude koniec mnohým domom, hovorí JeHoVaH.

  Amos (3/9)