3John (1/1)    

1. <Láskavý prívet istému bratovi Gájovi, pochvala a úpravy>Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v pravde.
2. Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všetkom dobre a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša.
3. Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravde, tak ako ty chodíš v pravde.
4. Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde.
5. Milovaný verne činíš, čokoľvek robíš bratom a hosťom,
6. ktorí dali tvojej láske svedoctvo pred sborom, ktorých keď vyprevadíš hodne Boha, dobre robíš.
7. Lebo vyšli za jeho meno neberúc ničoho od pohanov.
8. My sme teda podlžni prijímať takých bratov, aby sme boli spolupracovníkmi pravde a cirkvi.
9. Písal som sboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvým medzi nimi, nás neprijíma.
10. Preto ak prijdem, pripomeniem jeho skutky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a nemajúc dosť na tom, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vylučuje ich zo sboru.
11. Milovaný, nenasleduj zlého, ale dobré. Ten, kto činí dobré, je z Boha, ale kto robí zlé, nevidel Boha.
12. Demetriovi dávajú všetci svedoctvo i sama pravda, a my tiež svedčíme, a viete, že naše svedoctvo je pravdivé.
13. Mal by som ti mnoho čo písať, ale nechcem ti napísať černidlom a perom.
14. Lež nadejem sa, že ťa skoro uvidím, a budeme hovoriť ústa k ústam. (1:15)Pokoj ti! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov podľa mena.

      3John (1/1)