2Timothy (4/4)    

1. <Napomenutie k vernosti. Ľud sa odvráti od pravdy k bájkam>Tedy ja osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý má súdiť živých i mŕtvych za svojho príchodu a za svojho kráľovstva:
2. Káž slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas, karhaj, tresci, napomínaj s celou zhovievavosťou a s učením.
3. Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši,
4. a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam.
5. Ale ty buď triezvy vo všetkom trp, čo prijde zlé, konaj dielo evanjelistu, vykonaj svoju službu.
6. <Výborný boj skoro dobojovaný>Lebo ja som už po kuse obetovaný liatou obeťou a čas môjho odchodu sa už dostanovil.
7. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval.
8. Za týmto už mi je odložená koruna spravedlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravedlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod.
9. <Démas. Zprávy. Alexander>Usiluj sa, aby si skoro prišiel za mnou.
10. Lebo Démas ma opustil zamilujúc si terajší svet a išiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títus do Dalmácie.
11. Lukáš je samotný so mnou. Marka pojmi a doveď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný k službe.
12. Tychika som poslal do Efezu.
13. Plášť, ktorý som nechal v Troade u Karpa, vezmi, keď pojdeš sem, aj knihy, najmä pergament.
14. Kotlár Alexander mi spôsobil mnoho zlého. Nech mu doplatí Pán podľa jeho skutkov,
15. ktorého sa aj ty vystríhaj, lebo sa veľmi protivil našim slovám.
16. Pri mojej prvej obrane nebol nikto so mnou, ale ma všetci opustili. Nech im to neni počítané.
17. Ale Pán stál pri mne a posilnil ma, aby mnou bola plne vykonaná kázeň evanjelia, a aby ho počuly všetky národy, a bol som vytrhnutý z tlamy ľva,
18. aj ma vytrhne Pán a zachová od každého skutku zlého a zachráni a uvedie do svojho nebeského kráľovstva, ktorému sláva na veky vekov. Ameň.
19. <Pozdravy>Pozdrav Prisku aj Akvilu aj Oneziforov dom.
20. Erastus zostal v Korinte. A Trofima som zanechal v Miléte nemocného.
21. Usiluj sa, aby si prišiel pred zimou. Pozdravuje ťa Eubulus aj Pudens aj Linus aj Klaudia i všetci bratia.
22. Pán Ježiš Kristus nech je s tvojím duchom. Milosť s vami. Ameň.

  2Timothy (4/4)