2Timothy (3/4)  

1. <O posledných dňoch>Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.
2. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni,
3. bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého,
4. zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha,
5. ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň.
6. Lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov a zajímajú žienky, obťažené hromadou hriechov, vedené rozličnými žiadosťami,
7. ktoré sa vždycky učia, ale nikdy nemôžu prijsť k poznaniu pravdy.
8. A jako čo Jannes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo staväjú proti pravde, ľudia, zkazení na mysli, nedokázaní čo do viery.
9. Ale ďalej nepostúpia, lebo ich nerozum bude zrejmý všetkým, ako nakoniec bol i tamtých.
10. <Povzbudenie Timoteovi. O Písme>Ale ty si nasledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť,
11. moje prenasledovania, utrpenia, aké ma stihly v Antiochii, v Ikoniu, v Lystre, ktoré prenasledovania som zniesol, a zo všetkých ma vytrhol Pán.
12. Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať.
13. Ale zlí ľudia a čarodejní závratníci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom.
14. Ale ty zostávaj v tom, čo mu si sa naučil a o čom si sa presvedčil vediac, od koho si sa naučil
15. a že od detinstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi.
16. Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti,
17. aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.

  2Timothy (3/4)