2Thessalonians (3/3)    

1. <Žiada, žeby sa za neho modlili. Vzhľadom na Pána dôveruje v ich stálosť>Napokon, bratia, len sa modlite za nás, aby bežalo slovo Pánovo a bolo aj inde oslavované jako aj u vás,
2. a aby sme boli vytrhnutí z moci premrštených a zlých ľudí. Lebo viera nie je vecou všetkých.
3. Ale Pán je verený, ktorý vás upevní a strážiac zachová od zlého.
4. A dôverujeme v Pánovi o vás, že to, čo vám prikazujeme, aj robíte aj robiť budete.
5. A Pán nech ráči upraviť vaše srdcia k láske Božej a k trpezlivosti Kristovej.
6. <Rozličné napomenutia, najmä oddeliť sa od neriadnych a nezaháľať. Záver>A prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý sa neriadne správa a nie podľa podania, ktoré dostal od nás.
7. Lebo sami viete, jako nás treba nasledovať lebo sme sa nesprávali neriadne medzi vami
8. ani sme zadarmo od nikoho nejedli chleba, ale v práci a námahe pracujúc dňom i nocou, aby sme neboli nikomu z vás na ťarchu;
9. nie, že by sme nemali práva na to, ale aby sme vám dali seba za príklad, aby ste nás nasledovali.
10. Lebo aj keď sme boli u vás, to sme vám prikazovali, že ak niekto nechce pracovať, nech ani nejie.
11. Lebo čujeme, že sa niektorí neriadne správajú medzi vami; že nič nerobia, ale sa všetečne pletú do toho, do čoho im netreba.
12. Takým prikazujeme a napomíname ich skrze nášho Pána Ježiša Krista, aby s tichosťou pracovali a tak jedli svoj vlastný chlieb.
13. A vy, bratia, neustaňte robiac dobre.
14. Ale ak niekto neposlúcha nášho slova, podaného listom, toho si poznamenajte a nesdávať sa s ním, aby sa zahanbil,
15. a nepovažujte ho za nepriateľa, ale ho napomínajte ako brata.
16. A on sám, Pán pokoja, nech vám ráči dať pokoj každého času každým spôsobom. Pán nech je so všetkými vami!
17. Pozdrav mojou vlastnou rukou Pavlovou, čo je znakom v každom liste; tak píšem.
18. Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Ameň.

  2Thessalonians (3/3)