2Samuel (6/24)  

1. <Prevezenie truhly Božej>A Dávid zase shromaždil všetkých vybraných v Izraelovi, tridsať tisíc.
2. Potom sa zobral Dávid a išiel i všetok ľud, ktorý bol s ním, z Baaléjúdu, aby doniesli odtiaľ truhlu Božiu hore, nad ktorou sa vzýva Meno, meno JeHoVaHa Zástupov, ktorý tróni na chrubínoch.
3. A vyložiac truhlu Božiu na nový voz vzali ju z domu Abinadába, ktorý bol v Gibei. A Uza a Achio, synovia Abinadábovi, poháňali nový voz.
4. Tedy vzali ju z domu Abinadábovho, ktorý bol v Gibei, a tak išli s truhlou Božou, a Achio išiel pred truhlou.
5. A Dávid a celý dom Izraelov veseliac sa hrali pred JeHoVaHom na všelijaký hudobný nástroj z jedlového dreva, na citary, na harfy, na bubny, na husle a na cymbaly.
6. <Uza zabitý>A tak prišli až po humno Náchonovo. A tu vystrel Uza ruku po truhle Božej a zachytil ju, pretože voly vybočily z cesty.
7. Preto sa rozhneval JeHoVaH na Uzu, a Bôh ho tam zabil pre to pochybenie, a zomrel tam pri truhle Božej.
8. Vtedy sa nahneval Dávid pre to, že JeHoVaH učinil takú trhlinu na Uzovi zabijúc ho. A pomenoval to miesto Perec-uza (* Trhlina-uzu), a tak sa volá až do tohoto dňa.
9. A Dávid sa bál JeHoVaHa toho dňa a povedal: Ako prijde ku mne truhla JeHoVaHova?!
10. <Obed-edom>Preto nechcel Dávid dopraviť truhlu JeHoVaHovu k sebe, hore do mesta Dávidovho. Ale Dávid urobil to, aby sa uhla do domu Obed-edoma Gitťanského.
11. A tak bývala truhla JeHoVaHova v dome Obed-edoma Gitťanského tri mesiace. A JeHoVaH požehnal Obed-edoma i celý jeho dom.
12. <Prevezenie truhly na Sion>Potom oznámili kráľovi Dávidovi, že vraj JeHoVaH požehnal dom Obed-edoma i všetko, čo má, pre truhlu Božiu. Vtedy išiel Dávid a dopravil truhlu Božiu z domu Obed-edoma hore do mesta Dávidovho s radosťou.
13. A bolo tak, že keď pokročili tí, ktorí niesli truhlu JeHoVaHovu, šesť krokov, obetoval vola a tučný kus dobytka.
14. A Dávid točiac sa vyskakoval z celej sily pred JeHoVaHom. A Dávid bol opásaný ľanovým efodom.
15. A tak Dávid a celý dom Izraelov niesli truhlu JeHoVaHovu hore s radostným pokrikovaním a so zvukom trúby.
16. <Míchaľ pohŕdla Dávidom>A stalo sa, keď vchádzala truhla JeHoVaHova do mesta Dávidovho, že Míchaľ, dcéra Saulova, hľadela z okna. A keď videla kráľa Dávida, že poskakuje a točiac sa vyskakuje pred JeHoVaHom, pohŕdla ním vo svojom srdci.
17. A keď doniesli truhlu JeHoVaHovu, postavili ju na jej miesto, naprostred stánu, ktorý jej bol postavil Dávid. A Dávid obetoval zápalné obeti pred JeHoVaHom i pokojné obeti.
18. A keď doobetoval Dávid zápalnú obeť i pokojné obeti, požehnal ľud v mene JeHoVaHa Zástupov.
19. A nadelil všetkému ľudu, všetkému množstvu Izraelovmu, od muža až po ženu, každému jeden bochník chleba, jeden kus pečeného mäsa a jeden kus hroznového koláča. A tak odišiel všetok ľud, každý do svojho domu.
20. Potom sa navrátil Dávid, aby požehnal svoj dom. A tu vyšla Míchaľ, dcéra Saulova, oproti Dávidovi a povedala: Oj, aký slávny bol dnes kráľ Izraelov, ktorý sa odkrýval dnes pred očami dievok svojich služobníkov tak, ako sa odkrývava niektorý z prázdnych ľudí ľahkomyseľných.
21. Na to riekol Dávid Míchali: Pred JeHoVaHom, ktorý si ma vyvolil nad tvojho otca a nad celý jeho dom a prikázal mi, aby som bol vojvodom nad ľudom JeHoVaHovým, nad Izraelom, plesal som a budem plesať pred JeHoVaHom,
22. a budem ochotne ešte opovrženejším ako to a budem nízky vo svojich očiach; a u tých dievok, o ktorých si hovorila, práve u tých budem oslávený.
23. Preto potom Míchaľ, dcéra Saulova, nemala plodu až do dňa svojej smrti.

  2Samuel (6/24)