2Samuel (5/24)  

1. <Aj Izrael pomaže Dávida za kráľa>Potom prišly všetky pokolenia Izraelove k Dávidovi do Hebrona a riekly: Hľa, my sme tvoja kosť a tvoje telo.
2. Už dávno, ešte keď bol Saul kráľom nad nami, ty si vyvodil a dovodil Izraela. A okrem toho ti riekol JeHoVaH: Ty budeš pásť môj ľud, Izraela, a ty budeš vojvodom nad Izraelom.
3. A tak prišli všetci starší Izraelovi ku kráľovi do Hebrona, a kráľ Dávid učinil s nimi smluvu v Hebrone pred JeHoVaHom, a potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom.
4. Tridsať rokov mal Dávid, keď začal kraľovať, a kraľoval štyridsať rokov.
5. V Hebrone kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom i nad Júdom.
6. <Jebuzej porazený>A kráľ i jeho mužovia odišli do Jeruzalema proti Jebuzejovi, ktorý obýval tú zem a ktorý povedal Dávidovi: Nevojdeš sem, iba ak odstrániš slepých a krivých. Lebo vraveli vo svojej ubezpečenosti: Nevojde Dávid sem.
7. Ale Dávid zaujal hrad Sion. To je mesto Dávidovo.
8. A Dávid riekol toho dňa: Ktokoľvek zabije niektorého Jebuzeja, srúti ho do výmoliny, aj tých krivých a slepých, ktorých nenávidí duša Dávidova. Preto hovoria: Slepý a krivý nevojde do domu.
9. Potom býval Dávid na tom hrade a nazval ho mestom Dávidovým. A Dávid ho vystavil dokola od Millo až do vnútra.
10. A Dávid vše prospieval a bol väčším a väčším, a JeHoVaH, Bôh Zástupov, bol s ním.
11. <Chíramovi poslovia>A Chíram, kráľ Týru, poslal poslov k Dávidovi a poslal mu aj cedrové drevo i tesárov a kameniarov murovať, a vystavili Dávidovi dom.
12. A Dávid poznal, že JeHoVaH ho ustanovil za kráľa nad Izraelom a že povzniesol jeho kráľovstvo pre svoj ľud Izraela.
13. <Ďaľšie ženy a synovia Dávidovi>A Dávid si vzal ešte viaceré ženiny i ženy z Jeruzalema, odkedy bol prišiel z Hebrona, a tedy ešte sa narodili Dávidovi viacerí synovia a viaceré dcéry.
14. A toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammua, Šobab, Nátan a Šalamún,
15. a Jibchár, Elišua, Nefeg a Jafia,
16. a Elíšama, Eliada a Elípalet.
17. <Vojny s Filištínmi>A keď počuli Filištíni, že pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, vyšli hore všetci Filištíni hľadať Dávida. A Dávid počujúc o tom sišiel do hradu.
18. A Filištíni prišli a rozložili sa v doline Refaim.
19. Vtedy sa pýtal Dávid JeHoVaHa a povedal: Či mám ísť hore proti Filištínom, či ich vydáš do mojej ruky? A JeHoVaH riekol Dávidovi: Iď, lebo cele iste dám Filištínov do tvojej ruky.
20. A tak prišiel Dávid do Bálperacíma a tam ich porazil Dávid a povedal: JeHoVaH pretrhol mojich nepriateľov predo mnou, jako keď voda pretrhne breh. Preto nazval meno toho miesta Bál-peracím (* Pán-prietrhlín).
21. A zanechali tam svoje rytiny, a pobral ich Dávid a jeho mužovia.
22. A ešte znova vyšli Filištíni hore a rozložili sa v doline Refaim.
23. A keď sa pýtal Dávid JeHoVaHa, riekol: Nepojdeš hore. Obídi ich, aby si sa im dostal od chrbta a prijdeš na nich naproti morušiam.
24. A bude, keď počuješ šust krokov po vrcholoch moruší, vtedy sa ponáhľaj, lebo vtedy vyšiel JeHoVaH pred tebou, aby uderil na tábor Filištínov.
25. Dávid učinil tak, ako mu prikázal JeHoVaH, a bil Filištínov od Geby, až ako ideš do Gázera.

  2Samuel (5/24)