2John (1/1)    

1. <Láskavý prívet istej veriacej sestre, panej, i jej deťom>Starší vyvolenej panej i jej deťom, ktorých ja milujem v pravde a nie len ja sám, ale aj všetci, ktorí poznali pravdu,
2. pre pravdu, ktorá zostáva v nás, a bude s nami na veky.
3. Nech je s vami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista, Syna Otcovho, v pravde a láske.
4. Veľmi som sa zaradoval, že som našiel z tvojich detí takých, ktorí chodia v pravde, tak ako sme dostali prikázanie od Otca.
5. A teraz ťa prosím, pani, nie ako čo by som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od počiatku: aby sme milovali jedni druhých.
6. A toto je tá láska, aby sme chodili podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ako ste počuli od počiatku, aby ste v nej chodili.
7. Lebo mnohí bludári vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša Krista, prišlého v tele. To je ten bludár a antikrist.
8. Majte na seba pozor, aby sme neztratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme dostali plnú mzdu.
9. Každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristovom, ten má Otca i Syna.
10. Ak ide niekto k vám a nenesie toho učenia, neprijímajte ho do domu ani ho nepozdravujte.
11. Lebo ten, kto ho pozdravuje, účastní sa jeho zlých skutkov.
12. Hoci vám mám mnoho čo písať, nechcel som papierom a černidlom, ale sa nadejem, že prijdem k vám a budem hovoriť ústa k ústam, aby bola naša radosť naplnená.
13. Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. Ameň.

      2John (1/1)