2Corinthians (6/13)  

1. <Teraz deň spasenia! V každých okolnostiach ako deti pravdy>A spolupracujúc i napomíname, aby ste neboli nadarmo prijali milosti Božej -
2. Lebo hovorí: V príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia! -,
3. nedávajúc v ničom nijakého pohoršenia, aby nebola služba pohanená.
4. Ale vo všetkom sa odporúčame jako služobníci Boží, v mnohej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach,
5. v úderoch, v žalároch, v nepokojoch, v prácach, v bdeniach, v pôstoch,
6. v mravnej čistote, v známosti, v zhovievaní, v dobrote, v Svätom Duchu, v nepokryteckej láske,
7. v slove pravdy, v moci Božej, zbraňami spravedlivosti, pravými aj ľavými.
8. Cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú povesť; ako bludári, a predsa pravdiví;
9. jako neznámi, a dobre známi; jako zomierajúci, a hľa, žijeme; jako káznení, no, nie usmrcovaní;
10. jako smutní, avšak vždycky sa radujúci; jako chudobní, ale mnohých obohacujúci; jako ničoho nemajúci, a všetko v moci majúci.
11. <Tiež sa rozšíriť. Neťahať s neveriacimi. Bôh im bude Otcom>Naše ústa sú otvorené k vám, ó, Korinťania; naše srdce je rozšírené!
12. Nie ste sovrení v nás, ale ste sovrení vo svojich vnútornostiach.
13. Ale tú istú odplatu, jako deťom hovorím, rozšírte sa i vy!
14. Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou?
15. A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný s neverným?
16. A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.
17. Preto vyjdite zpomedzi nich a oddeľte sa, hovorí JeHoVaH: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem
18. a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí JeHoVaH, všemohúci.

  2Corinthians (6/13)