2Corinthians (13/13)    

1. <Nekajúcim hrozí prísnosťou. Zkúšať sa majú. Záver>Toto po tretie idem k vám. Na ústach dvoch svedkov a troch bude stáť každé slovo.
2. Povedal som už vopred a vopred hovorím, ako keď som bol prítomný druhý krát, i teraz súc neprítomný píšem tým, ktorí prv hrešili, aj ostatným všetkým, že keď zase prijdem, nebudem šetriť.
3. Keďže hľadáte dokázanosť vo mne hovoriaceho, Krista, ktorý nie je slabý voči vám, ale je mocný medzi vami.
4. Lebo jestli aj bol ukrižovaný zo slabosti, ale žije z moci Božej. Lebo aj my sme slabí v ňom, ale budeme žiť s ním z moci Božej cieľom vás.
5. Sami seba zkúmajte, či ste vo viere, seba zkúšajte. Alebo či sami seba neznáte, že Ježiš Kristus je vo vás? Iba ak by ste sa boli nedokázali.
6. Ale nadejem sa, že poznáte, že my nie sme nedokázaní.
7. No modlím(e) sa Bohu, žeby ste nevykonali ničoho zlého, nie preto, aby sme sa my videli dokázanými, ale aby ste vy robili to, čo je dobré, a my aby sme boli jako takí, ktorí sa nedokázali.
8. Lebo nemôžeme ničoho proti pravde, ale za pravdu.
9. Lebo sa radujeme, že keď aj sme my slabí, ale vy ste mocní. A za to sa i modlíme, totiž aby ste vy boli dokonalí.
10. Preto píšem toto súc neprítomný, aby som potom prítomný nepoužil prísnosti podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie a nie na borenie.
11. Ostatne, bratia, radujte sa, majte sa dobre, zdokonaľujte sa, potešujte sa, na jedno a na to isté myslite, majte pokoj! A Bôh lásky a pokoja bude s vami.
12. Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
13. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami! Ameň.
14. - - -

  2Corinthians (13/13)