2Chronicles (9/36)  

1. <Kráľovná zo Šeby>A kráľovná zo Šeby počula povesť o Šalamúnovi a prišla, aby zkúsila Šalamúna ťažkými otázkami v Jeruzaleme, a prišla s bohatstvom, veľmi velikým, a to s veľblúdmi, ktoré niesli voňavé veci a množstvo zlata i drahé kamene. A prijdúc k Šalamúnovi hovorila s ním o všetkom, čo mala vo svojom srdci.
2. A Šalamún jej dal odpoveď na všetky jej slová, ani nebolo veci, ktorá by bola bývala skrytá pred Šalamúnom, na ktorú by jej nebol dal odpovedi.
3. Vtedy, keď videla kráľovná zo Šeby múdrosť Šalamúnovu i dom, ktorý vystavil,
4. a jedlá jeho stola a sediská jeho služobníkov a stanoviská jeho posluhovačov a ich rúcha a jeho pohárnikov a ich rúcha a jeho schodište, ktorým chodil hore do domu JeHoVaHovho, nebolo v nej viacej ducha od úžasu,
5. a povedala kráľovi: Bola to pravda, čo som počula vo svojej zemi o tvojich veciach a o tvojej múdrosti,
6. a neverila som ich slovám, dokiaľ som neprišla, a dokiaľ nevideli moje oči, a hľa, nebola mi povedaná ani polovica veľkosti tvojej múdrosti; prevýšil si povesť, ktorú som počula.
7. Blahoslavení sú tvoji mužovia a blahoslavení títo tvoji sluhovia, ktorí stoja pred tebou ustavične a počúvajú tvoju múdrosť.
8. Nech je požehnaný JeHoVaH, tvoj Bôh, ktorý si ťa obľúbil, aby ťa dal na svoj trón za kráľa, JeHoVaHovi, tvojmu Bohu; pretože tvoj Bôh miluje Izraela postaviac ho tak, aby stál na veky, dal ťa nad nimi za kráľa, aby si činil súd a spravedlivosť.-
9. A dala kráľovi sto dvadsať hrivien zlata a voňavých vecí veliké množstvo i drahých kameňov. Ani nebolo nikdy viacej dovezené toľko a takých voňavých vecí jako to, čo dala kráľovná zo Šeby kráľovi Šalamúnovi.
10. Ale aj služobníci Chíramovi a služobníci Šalamúnovi, ktorí doviezli zlato z Offíra, doviezli algummového dreva i drahých kameňov.
11. A kráľ narobil z toho algummového dreva chodieb do domu JeHoVaHovho a do domu kráľovho a citár a hárf pre spevákov, a nebolo nikdy predtým vidieť takých vecí v zemi Júdovej.
12. A kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Šeby všetko, čo len chcela, čo si žiadala, krome toho, čo bola doniesla ku kráľovi. Potom sa obrátila a odišla do svojej zeme, ona i jej služobníci.-
13. <Bohatstvo Šalamúnovo, zlaté štíty, trón a iné. Jeho smrť>A váhy zlata, ktoré prišlo Šalamúnovi za jeden rok, bolo šesťsto šesťdesiat šesť hrivien zlata,
14. krome toho, čo prišlo od kupcov a čo donášali obchodníci, ale i všetci kráľovia Arábie i správcovia zeme donášali Šalamúnovi zlato a striebro.
15. A kráľ Šalamún spravil dvesto veľkých štítov z kovaného zlata; šesťsto šeklov kovaného zlata dal na jedenkaždý štít.
16. Spravil aj tristo malých štítov z kovaného zlata; tristo šeklov zlata dal na jeden taký štít. A kráľ ich složil v dome lesa Libanona.
17. A kráľ spravil veliký trón zo slonovej kosti a pokryl ho čistým zlatom.
18. Trón mal šesť stupňov i podnož zo zlata, ktoré boli prichytené k trónu, a operadlá boli z jednej i z druhej strany nad sediskom, a dvaja ľvi stáli vedľa operadiel.
19. A dvanásť ľvov tam stálo na šiestích stupňoch z jednej i z druhej strany. Nebolo nič také učinené pre niktoré kráľovstvo.
20. A všetky nádoby kráľa Šalamúna, z ktorých sa pilo, boli zo zlata, a všetky nádoby domu lesa Libanona boli z rýdzeho zlata. Nebolo ničoho zo striebra, lebo striebro nebolo vo dňoch Šalamúnových považované za nič;
21. pretože kráľove lode chodili do Taršíša so služobníkmi Chíramovými; raz za tri roky prichádzali taršíšske lode, ktoré privážali zlato a striebro, slonovú kosť a opice a pávy.
22. A kráľ Šalamún bol väčší od všetkých kráľov zeme čo do bohatstva a múdrosti.
23. Preto všetci kráľovia zeme hľadali vidieť tvár Šalamúnovu, aby počuli jeho múdrosť, ktorú dal Bôh do jeho srdca.
24. A tí všetci donášali každý svoj dar, strieborné nádoby a zlaté nádoby a rúcha, zbraň a voňavé veci, kone a mulice, čo na ktorý rok prišlo.-
25. A Šalamún mal štyri tisíce stájí pre kone a vozy a dvanásť tisíc jazdcov, ktorých umiestil v mestách vozov a u seba, u kráľa, v Jeruzaleme.
26. Panoval nad všetkými kráľmi od rieky až po zem Filištínov a až po hranicu Egypta.
27. A kráľ nahromadil striebra v Jeruzaleme jako kamenia a cedrového dreva nahromadil ako sykomôr, planých fíkov, ktorých je na rovine množstvo.
28. A kone dovážali Šalamúnovi z Egypta i zo všetkých zemí.
29. A ostatné deje Šalamúnove, prvé i posledné, či nie sú napísané v dejinách proroka Nátana a v proroctve Achiáša Šilonského a vo videniach vidiaceho Iddu o Jeroboámovi, synovi Nebátovom?
30. A Šalamún kraľoval v Jeruzaleme nad celým Izraelom štyridsať rokov.
31. A tak ľahol Šalamún a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste Dávida, jeho otca. A kraľoval Rechabeám, jeho syn, miesto neho.

  2Chronicles (9/36)