2Chronicles (4/36)  

1. <Medený oltár, more, umyváky, svietniky, dvor a iné>A spravil aj medený oltár, ktorý bol dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a desať lakťov vysoký.
2. A spravil uliate more, široké desať lakťov od jedného jeho kraja po jeho druhý kraj, a bolo okrúhle dookola, a jeho výška bola päť lakťov, a šnúra tridsiatich lakťov ho objala dookola.
3. A pod ním boli podoby volov, ktoré ho obnímali kolom dookola, na desať lakťov, obkľučujúc more dookola, dva rady bolo tých volov, ktoré boli s ním spolu sliate.
4. Stálo na dvanástich voloch, z ktorých tri hľadeli na sever, tri hľadeli na západ, tri hľadeli na juh a tri hľadeli na východ, a more bolo na nich svrchu, a všetky ich zadky boli obrátené do vnútra.
5. Jeho hrúbka bola na dlaň, a jeho okraj bol, ako býva okraj kalicha, jako kvet ľalie, a čo do objemu, objímalo tri tisíce batov.
6. A spravil desať umyvákov a dal z nich päť na pravú stranu a päť na ľavú stranu umývať v nich; to čo sa pripravovalo na zápalnú obeť, oplakovali v nich, a more bolo na to, aby sa v ňom umývali kňazi.
7. A spravil desať zlatých svietnikov podľa ich druhu a postavil v chráme, päť po pravej a päť po ľavej strane.
8. Spravil aj desať stolov, ktoré postavil v chráme, päť po pravej a päť po ľavej strane, a spravil i sto zlatých čiaš.
9. A spravil dvor pre kňazov aj veľké nádvorie i dvere na nádvorí a ich dvere pokryl meďou.
10. A more umiestil na pravej strane na východ oproti juhu.
11. A Chúram narobil aj hrncov a lopát a čiaš. A tak dokončil Chúram dielo, ktoré konal kráľovi Šalamúnovi v dome Božom:
12. dva stľpy a hlavice a makovice na vrch tých stľpov po dvoje a dve pletivá pokryť dve hlavice makovíc, ktoré boli hore na stľpoch,
13. a granátových jabľk štyristo pre tie dve pletivá, dva rady granátových jabľk pre jedno pletivo pokryť dve hlavice makovíc, ktoré boli na stľpoch;
14. spravil aj podstavce a umyváky spravil na podstavce;
15. jedno more a dvanásť volov pod ním;
16. a hrnce lopaty a vidlice i všetky ich nádoby spravil Chúram Abiv kráľovi Šalamúnovi pre dom JeHoVaHov z leštenej medi.
17. Na rovine Jordána ich ulieval kráľ vo formách z ílovatej zeme medzi Sukkótom a medzi Ceredatou.
18. A tak narobil Šalamún všetkých tých nádob veliké množstvo, lebo sa nevyhľadávala váha medi.
19. A Šalamún spravil všetky nádoby, ktoré boli potrebné pre dom Boží, zlatý oltár i stoly, na ktoré kládli chleby, predložené tvári Božej,
20. svietniky a ich lampy, aby ich rozsvecovali podľa poriadku pred svätyňou svätých, všetko z rýdzeho zlata;
21. i kvety, lampy a štipce na čistenie taktiež zo zlata, a to bolo najvýbornejšie zlato,
22. a nože, čaše, panvy a kadidlá, z rýdzeho zlata, a vchod do domu, jeho vnútorné dvere do svätyne svätých i vonkajšie dvere domu, totiž do chrámu, boli zo zlata.

  2Chronicles (4/36)